Atmosfer olarak da bilinen atmosfer, Dünya’yı çevreler; Azot, oksijen, argon, karbon dioksit ve diğer çeşitli gazların küçük oranlarda birleşmesinden oluşan gazlı bir tabakadır. Fransızca kökenli olan atmosfer kelimesinin anlamını TDK’ya göre öğrenin. atmosfer ne demek? Şöyle baktığımızda; bir gaz tabakası, bir gaz topu, dünyayı veya herhangi bir gök cismini çevreleyen bir hava küresi tanımıyla karşılaşırız.

Atmosfer, Dünya’yı güneşin ultraviyole ışınlarından korur ve gündüz ve gece sıcaklıklarını dengeler. Dünya üzerindeki yaşamın devamında büyük rol oynayan atmosferin uzay ile kesin bir sınırı yoktur. Yüksekliğe bağlı olarak sıcaklığı da değişen Dünya’nın atmosferi giderek incelir ve yok olur. Dünyanın gaz tabakası: %78 azot, %21 oksijen, %0,93 argon, %1 su buharı ve küçük bir kısmı çeşitli diğer gazların karışımıdır. Kısacası nasıl bir atmosfer? bilgi sahibi olduk. Atmosfer ne yapar? Bu soru, atmosferin işlevleriyle ilgilenenler tarafından en sık sorulan sorulardan biridir. Atmosfer, iklim olaylarının oluşmasına katkıda bulunur, yaşam için gerekli gazları içerir ve güneşten yayılan ışınların bir kısmını tutarak aşırı ısınma-soğuma olayını engeller.

Dünyanın havadar küresini oluşturan ve birçok katmandan oluşan bu yapının Dünya için birçok faydası vardır. Şeffaf ve renksiz bir yapıya sahip olan atmosfer, içerisinde bulunan su buharı sayesinde güneş ışınlarını bir prizma gibi kırarak kırar. Bu, beyaz ışınların mavi görünmesine neden olur. Atmosferin özelliklerini incelerken alt katmanların daha sıcak olduğu görülebilir. Ortalama kalınlığı 10.000 kilometre olan bu yapı ekvatorda daha kalın, kutuplarda ise biraz daha incedir. Yerden yükseldikçe yoğunluğu azalır. Ağır gazlar alt katmanda, hafif gazlar ise üst katmandadır. Her zaman var olan ve miktarı değişmeyen gazlar su buharı ve karbondioksittir.

Atmosfer olmasaydı ne olurdu?

Atmosfer olmasaydı ne olurdu? Sorusuna cevap vererek atmosferin Dünyamız için önemine bir kez daha dikkat çekelim. Atmosfer, Dünya üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Bu düzenleyici etki insanlar için hayati öneme sahiptir.

Atmosfer olmasaydı, Dünya’nın sıcaklığı gün boyunca 100 olurdu.0Gece C, -180’i aştığında0Ay’ın C’ye düşüşünde olduğu gibi, gün boyunca Dünya’yı yaşanmaz hale getiren büyük sıcaklık dalgalanmaları olacak. Bu nedenle atmosfer, Dünya’ya ulaşan sıcaklığı yaklaşık değerlerde tutarak, enerji miktarının eşit olarak dağılmasında kilit rol oynar.

Atmosfer olmasaydı ne olurdu? sorusunun bir diğer önemli yanıtı da meteoritlerin önlenmesidir. Atmosfer olmadan, göktaşları Dünya’ya kolayca ulaşabilirdi. Su döngüsü olmayacak. Gökyüzü mavi değil siyahtı. Yağmurdan sonra ara sıra görmeye alışık olduğumuz gökkuşağı olmazdı.

Atmosfer Katmanları nedir?

atmosfer nedir? ayrıntılı olarak öğrenmek Atmosfer olmasaydı ne olurdu? Soruyu cevaplayarak, atmosferin Dünyamız için önemini öğrendik. Şimdi atmosferin katmanlarını özellikleriyle tanıyalım. Dünyayı çevreleyen ve her birinin farklı görevleri olan atmosfer katmanları 5 ana katmandan oluşur. Ara katmanlar etkinleştirildiğinde 7 katman vardır.

1. Troposfer

Bu, gazların en yoğun olduğu, ekvatorda 16-17 km ve kutuplarda 9-10 km kalınlığında, dünya ile temas halinde olan en düşük katmandır. Troposferin kalınlığının ekvatoral kutuplarda aynı olmamasının nedeni; Ekvatorda havanın ısınması hafifliyor ve artıyor. Ekvatorda ısınan hava yükselir, soğur ve kutularda çöker, ancak kutuplarda merkezkaç kuvveti yoktur. Yani troposferin kalınlığındaki değişimin nedeni sıcaklık farkı ve merkezkaç kuvvetidir.

Dünya için en önemli katmanın troposfer olduğunu söyleyebiliriz. Gazların %75’i ve su buharının tamamı troposferde bulunduğundan hava akımları, bulutlar ve yağış gibi meteorolojik olaylar bu katmanda meydana gelir.

2. Stratosfer

Troposferden 50 km yüksekliğe kadar uzanan stratosfer tabakasında su buharı bulunmadığından hava hareketleri daima yataydır. Stratosferde dikey hava hareketi olmadığı için bu katmandan diğer katmanlara taşınım olmaz.

Stratosferin sıcaklığı 55°C ile -3°C arasında dalgalanırken, bu katmanın 11 ile 25 km’si arasında sıcaklık değişmez. Stratosferin üst kısmında güneş ışınlarını çeken ozon gazları bulunur, bu gazlar sayesinde tabaka ısınır. Stratosferde yer çekimi azaldıkça cisimler gerçek ağırlıklarını kaybederler.

3. Mezosfer

Stratosferden 80 km yüksekliğe kadar uzanan mezosfer, ozonosfer ve kemosfer olmak üzere iki bölümden oluşur. Mezosfere giren küçük göktaşları sürtünme nedeniyle kaybolur.

  • Ozonosfer: Canlıların koruyucu tabakası diyebileceğimiz bu tabakada; Ozon gazları vardır, ozon gazları güneşin ultraviyole ışınlarını engeller.
  • Kemosfer: Zararlı ışınların az da olsa tutulduğu ve gazların iyonlara ayrışmaya başladığı katmandır.

4. Termosfer

Mezosferden 640 km yüksekliğe kadar uzanan bu katman, yoğun güneş ışığına maruz kalmasıyla 200 ile 1600 °C arasındaki sıcaklıklara ulaşır. Bu katmanda elektronik alışveriş çok fazladır, gazlar iyon halinde bulunur. Bu nedenle, bu katmandaki iletişim sinyallerinin ve radyo dalgalarının iletimi çok iyidir.

5. Ekzosfer

Bu, katmanların en üst seviyesidir. Bu katmanın yüksekliği tam olarak bilinmemekle birlikte 10 bin km olduğu sanılmaktadır. Bu katmandan sonra sınır yoktur, boşluk başlar. Son katman ekzosferdir; gazlar nadirdir, yerçekimi çok düşüktür. Yapay uydular bu katmandadır.

6. Manyetosfer

Manyetosfer veya yerçekimi küresi olarak da bilinen bu katman, Dünya’yı tamamen çevrelemez. Dünya yoğun bir radyasyon alanına sahiptir, bu radyasyon alanına Van Allen alanı denir. Van Allen bölgesi iki nesle ayrılmıştır.

Manyetizmanın etkisiyle oluşan bu katman, Dünya’nın manyetik alanından doğar ve Güneş’in ve diğer yıldızların zararlı ışınlarından kalkan görevi görür.

7. İyonosfer

İyonosferden gelen gaz parçacıkları ultraviyole ve x-ışını radyasyonunu emer. Dünya’nın 2. atmosferinin dış kuşağı konumunda, 80 km ila 550 km uzaklıkta yer alan bu katmanda, Güneş ve yıldızların radyasyonu, atmosferik gazların atom ve moleküllerini iyonlarla harekete geçirir.

İyonosfer tabakasının elektron yoğunluğuna bağlı olarak; Üç bölüme ayrılmıştır: D tabakası (60-90 km), E tabakası (90-140 km), F tabakası (140 km’den fazla). İyonosfer tabakasının özellikleri: yüksek sıcaklık ve çok iyi radyo dalgaları iletimi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here