Bir çoklu alel, bir popülasyonda bir genin üç veya daha fazla alelinin varlığıdır. Aleller, bir genin farklı varyasyonlarıdır ve genellikle nükleotid dizisindeki küçük farklılıklardan kaynaklanır. Tipik olarak, her genin yalnızca iki aleli vardır, ancak bazı genlerin üç veya daha fazlası olabilir. Bu, mutasyonlar veya geçişler gibi çeşitli nedenlerle olabilir. Çoklu aleller, popülasyon genetiği ve evrimsel çalışmalarda önemli bir konudur. Çünkü alelik çeşitlilik, doğal seçilim, gen akışı, genetik sürüklenme ve mutasyon gibi evrimsel süreçleri etkileyebilir.

çoklu alel ne demek? Kısaca anlattık. Bu kavram, canlıların genetik varyasyonlarını anlamak açısından oldukça önemlidir. Canlıların genomları, bir sonraki nesle kalıtım yoluyla aktarılan genetik materyallerdir. Genomları, her özelliği belirleyen bir veya daha fazla gen içerir. Farklı gen varyasyonları alel olarak bilinir ve her özellik için en az iki farklı alel vardır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bir özellik birden fazla alele sahip olabilir, buna çoklu alel denir. Çoklu alel, bir genetik varyasyon şeklidir ve bir özelliğin birden fazla alelinin varlığı ile karakterize edilir. Bu nedenle, genin en az üç farklı aleli vardır. Bu alellerin birbiriyle ilişkili olduğunu ve birbirinin yerine kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Çoklu aleliklik, özellikle genetik çeşitlilik için önemlidir ve türlerin evrimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Birden çok alel, bir genetik varyasyon kaynağıdır ve doğal seçilimle birlikte bir türün uyum sağlama kapasitesini artırır. Örneğin, insan saçı rengi için en az üç farklı alel vardır: esmer, sarışın ve kahverengi. Bu alellerin kombinasyonları farklı saç renkleri ile sonuçlanır ve farklı ortamlarda yaşayan insanlara avantaj sağlayabilir. Bazı durumlarda, farklı alel kombinasyonları bir türün hayatta kalmasında kritik bir rol oynayabilir.

Genetik hastalıkların tanısında çoklu alleller de kullanılmaktadır. Bazı durumlarda, hastalıktan birden fazla gen sorumlu olabilir, bu durumda birden fazla alelin varlığını belirlemek için genetik testler kullanılabilir. Bununla birlikte, bazen birden fazla alel de olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin, uyumlu bir allogreft olarak bilinen bir organ nakli türünde, alıcının bir donör organı reddetmesi yüksek oranda allelik olarak bağlantılıdır.

Birkaç alelik örnek

Çoklu alel nedir? Ayrıntıları aldık. Çoklu aleller, popülasyon genetiği alanında önemli bir kavramdır. Nüfus genetiği, bir tür içindeki popülasyonların genetik yapısını ve bu yapının nasıl değişebileceğini inceleyen bilimdir. Çoklu alel, bir türdeki bir genin birden fazla alelinin varlığıdır. Aleller, bir genin farklı varyantlarıdır ve bir genin belirli bir bölgesindeki DNA dizisindeki farklılıkların sonucudur.

Birkaç alelik örnek Oldukça bol miktarda bulunur ve birçok türde gözlemlenebilir. Bazı örnekler:

  1. İnsan Kan Grubu: İnsanların A, B ve O kan grubu olmak üzere üç farklı aleli vardır.A ve B aleli baskınken, O aleli çekiniktir. Bir birey, A ve B alellerinin herhangi bir kombinasyonunu taşıyabilirken, O aleli sadece homozigot bireylerde görülür.
  2. Kelebek kanadı renklenmesi: Bazı kelebek türlerinde kanat rengi çoklu alelik bir sistem tarafından kontrol edilir. Bu türlerin birçok aleli vardır ve her biri farklı bir gölge veya desen verir. Bu alellerin kombinasyonları, kelebek kanatlarında görülen varyasyonla sonuçlanır.
  3. Mısır renklenmesi: Mısır renk genleri de çoklu alelik bir sistem tarafından kontrol edilir. Mısırın siyah, sarı, kırmızı ve beyaz gibi birçok renk tonu vardır ve her biri farklı alellerden veya alel kombinasyonlarından oluşur.
  4. Fare Kürk Rengi: Farelerde kürk rengi, çoklu alelik bir sistem tarafından kontrol edilir. Fare kürkü siyah, beyaz, gri, kahverengi ve diğer renk tonlarında olabilir ve bu renklerin kombinasyonları farklı fare renklerinin oluşmasına neden olabilir.

Bir kişinin kan grubundaki çoklu aleller

İnsan kan grubu, ABO kan grubu sistemi olarak bilinen çoklu allellerden oluşan bir sistemdir. Bu sistem, kan hücrelerinin yüzeyindeki antijenlerin varlığına göre dört farklı kategoriye ayrılır: A, B, AB ve O. Her kategorinin farklı özellikleri vardır ve bu özellikler insanlar arasında çeşitli kan transfüzyonlarına uygunluğu belirler.

ABO kan grubu sistemi, iki farklı alel tarafından kontrol edilen bir özellik sergiler. A aleli A antijenini ve B aleli B antijenini kodlar.İki farklı alele sahip olmak AB kan grubu ile sonuçlanır ve herhangi bir alelin yokluğu O kan grubu ile sonuçlanır. A ve B alelleri uyuşmuyor, kan grubu A veya içinde olacak.

Ek olarak, ABO kan grubu sistemi her alelin birden fazla varyantına sahip olabilir. Bu varyantlar, farklı antijenlerin üretimine yol açabilir. Örneğin, A alelinin iki farklı varyantı vardır: A1 ve A2. A1 varyantı, A antijeninin daha yüksek seviyelerde üretildiği, A2 varyantının ise daha düşük seviyelerde üretildiği insanlarda bulunur. B alelinin ayrıca iki farklı varyantı vardır: B1 ve B2.

Aynı zamanda, kan grubu 0 olan kişiler de bazen “boş antijenler” olarak adlandırılır. Bu, kan hücrelerinin yüzeyinde A veya B antijeni olmadığı anlamına gelir.0 kan grubuna sahip kişiler herhangi bir kan grubundan kan alabilirler, ancak antijenik olmadıkları için yalnızca kan grubu 0’a sahip kan bağışlayabilirler.

ABO kan grubu sistemi, kan transfüzyonunun uygunluğunu belirlemek için kullanılan önemli bir faktördür. Kan grubu A olan kişiler, A veya AB kan gruplarından kan alabilirken, A ve B antijenlerine karşı antikor ürettikleri için O ve B kan gruplarından kan alamazlar. Kan grubu B olan kişiler, B veya AB kan gruplarından kan alabilirler. , ancak O ve A kan grubu değil.AB kan grubuna sahip kişiler herhangi bir kan grubundan kan alabilirken, sadece AB kan grubundan kan bağışında bulunabilirler. O kan grubu olan kişiler her kan grubu ile kan bağışlayabilir ancak sadece O kan grubu ile kan alabilirler.

Bu nedenle, ABO sistemine göre insan kan grupları sistemi, farklı alel varyantlarına sahip bir dizi alelik sistemdir. Kan grubu, antijenlerin varlığına ve yokluğuna bağlıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here