Dandanakan Savaşı1040 yılında Selçuklu Devleti ile Gazne Devleti arasında Merv şehri yakınlarında bir savaş meydana geldi. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Dandanakan Savaşı, 36.000 kişilik bir Selçuklu ordusu (20.000 süvari, 16.000 okçu) ile 100.060 kişilik bir Gazne ordusu (70.000 süvari, 30.000 piyade, 60 savaş fili) arasında yapılan bir savaştır. .

Dandanakan Savaşı’na bakış; Oğuz boylarının iskânına yurt arayan Çağrıs ve Tuğrul Beyleri görüyoruz. Devlet kurma telaşı içinde olan Çağrı ve Tuğrul Bey, bu bölgeye hâkim olan Gazneliler üzerine sürekli akınlar düzenlerken, aşiretlerini Horasan’da tutarak şehirlerini ele geçirmeye çalıştılar. Böylece 20 yıl devam eden akınlarla Selçuklular; Gazneliler’in birçok şehrini ele geçirerek Selçuklu devletinin bağımsızlığını ilan ettiler. O dönemde Gazne hükümdarı olan Sultan Mesud, akınlarla başlayıp şehrin kaybedilmesi ve Selçuklu Devleti’nin bağımsızlığının ilanı ile devam eden bu süreçten oldukça endişeliydi. Bu duruma son vermek için zırhlı birliklerden oluşan bir ordu kurdu ve 1038’de Selçuklulara karşı sefere çıktı.

Gazne hükümdarı Sultan Mesud, 16 Ocak 1040 tarihinde Nişabur şehrine girdi. Kötü bir şekilde harap olan bu şehirde; Gazne ordusu yiyecek sıkıntısı çekiyordu. Bunun üzerine Sultan Mesud çevre vilayetlerden getirdiği erzakla takviye kuvvetler dağıtarak ordusunu Selçuklu topraklarına kaydırdı. Merv şehri üzerinde ilerleyişini sürdüren Gazneliler, Selçuklu akınlarıyla tükenen bu kaynaklar yine Selçuklu savaşçıları tarafından kesildiğinden su ve yiyecek kaynakları bulamamıştı.

24 Mayıs 1040’ta Merv ve Serakh bölgeleri arasındaki Dandanakan’da iki ordu karşı karşıya geldi ve çarpışmaya başladı. Gazne ordusunun Dandanakan kalesine ilerlemesinden yararlanan Selçuklu ordusu taarruza geçti. Gazneli ordusu bu saldırıları oldukça yavaşlattı ve öğle vakti iskeleye ulaştı ancak Gazne ordusundaki su sıkıntısı doruğa ulaştı, ardından Sultan Mesud; 5 fersah ilerideki vahaya gitmeyi emretti. Bu arada 375 saray gulyabani Gazneli ordusundan ayrılarak Selçuklu saflarına katılarak şiddetli bir saldırı düzenleyerek morali bozuk ve susuz Gazneli ordusunu dağıttı.

Dandanakan Savaşı’nın Nedenleri

  • Çağra ve Tuğrul Bey idaresindeki Selçukluların vatan arayışları ve devlet olma arzuları, Dandanakan Savaşı’nın NedenleriOnlardan biri.
  • Gaznelilerin Selçuklu akınlarına son vererek kaybettikleri şehirleri geri alma arzusu. Dandanakan Savaşı’nın Nedenleribu başka biri
  • Bağımsızlıklarını tanrılaştıran Selçukluların Gaznelilerden yeni topraklar alarak büyüme arzusu ve bu tehdidi ortadan kaldırmak isteyen Sultan Mesud’un Selçuklulara karşı seferi.
  • Sultan Mesud’un Selçuklular’a karşı yürüttüğü seferden sonra Selçuklular kendilerini savunmak isteyerek Gazneliler için önemli olan Horasan’ı almak istediler. Dandanakan Savaşı’nın Nedenleriitibaren.

Dandanakan Savaşı’nın Sonrası

Bu savaş Gazne Devleti’nin yıkılması ve Selçuklu Devleti’nin resmen kurulması açısından önemli bir savaştır. Dandanakan Savaşı’nın SonrasıHadi düşünelim.

  • Dandanak Savaşı Selçukluların zaferiyle sonuçlandı. Kazanılan zafer, fetih adına düzenlenerek çevredeki beyliklere duyurulmuştur.
  • Dandanakan Savaşı’ndan sonra Horasan’ı almak daha kolaydı. Horasan’ın fethinden sonra Selçuklu beyleri birleşerek; Horasan’da adaleti sağlamak için Tuğrul Bey, Horasan Emiri seçildi. Dandanakan Savaşı’ndan sonra bölge liderlerine biat edilmesi Selçuklular için çok olumlu sonuçlar doğurmuştur. Savaştan sonra Selçuklu devletinin ilk temelleri Merv şehrinde yapılan bir kongrede alınan bir kararla atılmıştır.
  • Merv şehrinde yapılan kongrede Tuğrul Bey’e yeni görevler verildi. Hakim arazilerin planlı dağılımı sonucunda; Tuğrul Bey’in, Irak’ın batısındaki bölgeyi yönetmek için padişah sıfatıyla Nişabur şehrine gitmemesine karar verildi.
  • Tuğrul Bey ile savaşan Cağrı Bey, Merv şehrinde ve Gazneliler sınırındaki bölgede meliklik yaparak Selçuklu devletinin sınırlarının genişlemesine ve gücünün artmasına yardımcı olmuştur.
  • 1040 sonbaharında Horasan’da Gazneliler için hiçbir şey kalmamıştı ve tüm Gazneliler bölgeden sonsuza kadar sürüldü.
  • Dandanakan Savaşı Gaznelilerin sonunu hızlandıran savaş olurken, Selçuklu beyliklerinin birleşmesi ve devlet olma yolunda hızla ilerlemesinde önemli rol oynamıştır.

Dandanakan Savaşı’nın Önemi

Dandanakan Savaşı sırasında Gazne Hükümdarı Sultan Mesud, Selçuklu gücünün bir göstergesi olarak savaş alanını terk ettiğini gören atlıları ve diğer komutanlarıyla birlikte savaş alanından kaçtı. Bu kaçışta büyük etkisi olan Chagry Bey’in askeri stratejisi sayesinde Gazne ordusu susuzluktan savaştığı için yorulmuş ve fazla direnememiştir.

Dandanakan Savaşı’nın Önemi; Bu Selçuklular için iyidir, çünkü zaferden sonra Selçuklu devleti kurulmuştur. Dandanakan zaferiSavaştan sonra daha da büyük zaferler elde eden Çağrı ve Tuğrulbey, Harezm ülkesini topraklarına katmış ve gücü kendilerine katmıştır. Jagri Bey, oğlu Alparslan’ı da yanına alarak Karahanlılar’a karşı seferler düzenleyerek onları kendi topraklarına kattı. Hızla genişleyen topraklarla Selçuklu devleti, imparatorluk yolunda gelişmeye başladı.

Selçukluların Horasan’da devletini kurması, Türk-İslam tarihinde yeni bir devrin başlamasında önemli rol oynamıştır. Büyük Selçuklu devleti, tüm Sünni-İslam dünyasını ve Müslümanları iç ve dış tehlikelerden koruyan bir güçtü.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here