EkolojiBir ekosistemdeki tüm canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. ekolojinin tanımı İçinde ifade edilen ekosistem; Canlı ve cansız tüm ortamlara verilen isimdir.

EkolojiKelime eski Yunancadan gelmektedir. eski Yunancada; “Ev, iç daire” anlamına gelen οἶκος (oikos) ve “bilim” anlamına gelen λογία (logia) kelimelerinden oluşur. Ekosistem; İki faktörden oluşur: abiyotik (toprak, su, hava, iklim gibi cansız faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar).

ekoloji ne demek? Sözlük anlamına bakıldığında, ” ekoloji ” ifadesinde bulunur. Ekosistem, Dünya’da yaşamın varlığından beri var olmuştur ve günümüze kadar gelmiştir.Dünya’da yaşamın devam etmesi ve ekosistemin parçası olan her canlının görevlerini yerine getirmesi son derece önemlidir.

Ekoloji neyi inceler?

ecology’un tanımıinfazdan sonra ekolojiDaha detaylı anlamak için Ekoloji neyi inceler? Hadi düşünelim. Ekoloji; Organizmaları, yani canlıları (insanlar, hayvanlar, bitkiler) ve canlıların oluşturduğu toplulukları ve yaşadıkları ortamı ifade eder. “Canlıların yaşadığı ortam” terimi; Hava, su, toprak, ışık gibi cansız faktörleri içerir.

ekoloji bilimi; Anatomi, bitki besleme, botanik, fizik, fizyoloji, coğrafya, klimatoloji, kimya, jeoloji, jeomorfoloji, meteoroloji, morfoloji, patoloji, toprak bilimi ve zooloji gibi bilim dallarını yakından ilgilendirmekte ve birçok konuda işbirliği yapmaktadır.

EkolojiKullanılan yöntemler ve tüm canlılar için ortak olan ve onları etkileyen temel soruların incelenmesinin bazı amaçları nedeniyle diğer doğa bilimlerinden farklıdır. Ekoloji neyi inceler? sorusunun tek cevabı canlılar değildir. ekoloji aynı zamanda; Çevre sorunlarını çözerek çevrenin korunmasında da önemli bir rol oynar.

Çevre bilimi terimleri hakkında bilgi

çevresel terimİlk olarak 1866 yılında Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır. Canlıların yaşadığı çevreyi ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. ekoloji var.

Ekoloji: dünyadaki tüm canlıların yaşam ve çevre faktörlerini inceleyen bilim dalıdır.

Ekosistem: Canlı ve cansız tüm varlıkların yaşam alanını ifade eden bir terimdir, tabiat olarak da bilinir.

biyom: Canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu yaşam alanlarını etkileyen geniş bölgelerdir. biyomlar; çöller, yağmur ormanları ve ayrı ayrı biyomlar olarak adlandırılan farklı kategorilere ayrılır.

doğal ortam: Tek bir türün yaşam alanını temsil eden ekolojiOnlardan biri.

Nüfus: Belirli bir bölgede yaşamlarını sürdüren canlıların genel adıdır.

biyosfer: 16-20 km kalınlığında, canlı küre olarak da adlandırılan, yaşamı sürdürmek için en uygun kısım burasıdır.

biyokütle: Tüm canlıların görülebilen ve genel olarak tartılabilen toplam kütlesidir.

bitki örtüsü: Belirli bir bölge veya bölgede yaşayan bitkilerin ortak adının adıdır.

ekoton: İki farklı yaşam alanının kesişme noktasının ifadesi. ” koşullarOnlardan biri.

biyobirikim: Doğadaki canlıların vücutlarından çıkaramadıkları toksik maddelerin toplamıdır.

biyolojik çeşitlilik: Bir ekosistemdeki canlı türlerinin çeşitliliğidir.

Evrim: Canlıların zaman içindeki gelişim ve değişimlerinin incelenmesi. çevresel terimdır-dir

ekolojinin önemi

Artan nükleer atık, kirlilik ve küresel ısınma gibi konular, ekolojinin önemi artışlar. Ekolojik dengesizlikBu faktörlerin temel nedeni ise insan faktörüdür.

Ekolojik dengesizlikbirçok canlının zarar görmesine ve bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olur. Bu yüzden ekolojik sistemcanlıların yaşaması için ekolojiAraştırmaları ve katkıları çok önemli.

son yıllarda önem kazanan ekolojiZararlı kimyasalların doğaya verdiği zararı da incelediği için; Ayrıca geri dönüşüm yoluyla atıkların geri dönüşümü ile de ilgilenir. Doğadaki canlıların yaşamsal aktivitelerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ekolojiaynı zamanda ekolojik dengeYaşamda bozulmaya neden olan ve yaşamı etkileyen sorunlarla doğrudan ilgilenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here