Frigler, antik çağda Orta Anadolu’da yaşamış insanlara verilen isimdir. Bu bölgeye Güneydoğu Avrupa’dan geldikleri bilinmektedir. Frigler tarafından kurulan Frig uygarlığı, M.Ö. XII-VII yüzyıllarda varlığını sürdürmüştür. Bu uygarlığın yıkılmasından sonra bile Frigya terimi bir süre Batı Anadolu bölgesi için genel bir coğrafi terim olarak kullanılmaya devam etmiştir.

Friglerin başkenti Gordion’dur. Burası bugün Polatlı’nın Ankara ilindeki yerini ifade etmektedir. Anadolu’dan geçen ana yolların kavşağı olması, akarsu gibi su kaynaklarının bol miktarda bulunması, hayvancılık ve tarıma elverişli olması gibi birçok neden buranın Frigler’e başkent ilan edilmesinin nedenidir. Yunan ve Ortadoğu kültürlerini birleştiren bu uygarlığın en tanıdık yüzü, efsanevi Frigya kralı Kral Midas’tır. Bu efsanevi kralın hükümdarlığı döneminde altın çağını yaşayan Frigler en zengin dönemlerini yaşamışlardır. Hint-Avrupa dil grubundan Frigce ve Fenikece konuşurlardı. Bu medeniyetin önemli bir geçim kaynağı tarımdır ve bu onların dini inançlarını da etkilemiştir. En büyük tanrıları Kibele’dir. Kibele doğurganlık tanrısıdır. Halk, hasat zamanında yüksek verim almak için bir araya gelerek Kybele onuruna özel ayinler düzenlerdi.

Savaşçı ve güçlü bir toplum olan Frigler, o dönemin en güçlü imparatorluklarından biri olan Hititleri yerle bir etmişler ve sınırlarını Karadeniz bölgesine kadar genişletmişlerdir. Frig krallığı, M.Ö. 7. yüzyılda Kimmerlerin saldırılarına dayanamayarak yıkılmıştır. Daha sonra bölge Lidya, Pers Seleucus ve ardından Roma egemenliğine girmiştir.

Frig tarihi

Batı Anadolu’nun bereketli ovası eski çağlardan beri yerleşimcileri kendine çekmiş ve Hitit devletinin oluşumuna tanıklık etmiştir. Phrygia’nın ilk Yunanca sözü, M.Ö. 5. yüzyılda Herodot tarafından yapılmıştır. Yunanlılar, Hitit İmparatorluğu’nun bölgedeki çöküşünden sonra MÖ 12. yüzyıldan bir süre sonra Balkanlar’dan Batı Anadolu’ya göç eden göçmenlere bu adı vermişlerdir.

Friglerin geleneksel kurucusu ve ilk kralı Gordios’tur. Hitit İmparatorluğu’nun kalıntılarından oluşan Frigya’nın komşu devletleri güneyde Karya, batıda Lidya ve kuzeyde Mysia’dır. Frigya toprakları, Daskileion’un kuzeyine (Marmara Denizi’nin güneyindeki modern Balıkesir, Bandırma, Ergili sınırları içinde antik çağda Misia olarak bilinen bir bölge) ve Kapadokya’nın batı ucuna kadar genişledi. Frigler, verimli toprakları, Pers ve Yunan dünyası arasındaki konumları, metal işçileri ve çömlekçilerinin becerileri sayesinde zenginleştiler.

Özellikle başkent Gordium’daki oda mezarların kendine has kapıları vardır. Kazılar hem Hint-Avrupa Frig dilinin kullanıldığını (MÖ 8. yüzyıldan itibaren) hem de diyarın inanılmaz zenginliğini ortaya çıkardı.

MÖ 7 dolaylarında Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Kimmerler, Frig krallığına son verdiler. Efsaneler arasında Kral Midas’ın bu yenilgi karşısında boğa kanı içerek intihar ettiği de yer alır.

Kral Midas

Frigler hakkında bilgi Sahibi olarak bu medeniyeti yakından tanıdık. En ünlü Frig figürü, her şeyi altına çevirebildiği söylenen Kral Midas’tır. Antik Frig yazıtlarında ve Asur kaynaklarında Yunan mitolojisindeki tanıdık bir figür, Muskili Mita (MÖ 738 – MÖ 696) olarak bilinen bir hükümdara atfedilir.

Efsaneye göre Kral MidasGecenin sabahı, satir Silenus çok sarhoş olunca, alkolün etkisinden kurtulmasına yardım etti ve şarap tanrısı Dionysos’a iade etti. Minnettarlığının karşılığında Midas’ın dileğini yerine getirdi. Böylece kral dokunduğu her şeyi altına çevirme yeteneği kazanmış. Gerçek olamayacak kadar iyi olan bu beceri, kral yiyip içerken sorun çıkarmaya başladı. Çünkü onlar bile değerli madenlere dönüşmüştür. Dionysos’a dileğini geri almak istediğini söyledi. Lydia’daki Pactolus nehrinde yıkanırsa rahatsız etme yeteneğini kaybedeceği söylendi.

Midas zengin bir ölümlü olmasına rağmen, tanrıların önünde bir başarısızlıktı. Bir başka başarısız karşılaşma da Apollo ile oldu. Apollo, kraldan Pan’ın mı yoksa kendisinin mi iyi bir müzisyen olduğuna karar vermesini istedi. Midas aptalca Pan’ı seçtiğinde, Apollon bundan rahatsız oldu ve kralın kulaklarını eşeğin kulaklarına çevirdi. Kral ömrünün sonuna kadar türban takmak zorundaydı.

Gordion

Frigler hakkında bilgi Sadece medeniyetten ve kraldan bahsetmeyelim, kısaca krallığın başkenti olan Gordion’dan da bahsedelim. Frigya, Anadolu’nun batı kıyısında yer alan Bergama ve Efes gibi şehirlerle övünmemekle birlikte, stratejik açıdan önemli bir yerde bulunan başkentiyle de övünür.

Gordion, stratejik olarak ana doğu sahil yolunun (genellikle “Pers Kraliyet Yolu” olarak anılır) antik Sangarios Nehri’ni (modern Sakarya Nehri ve yaklaşık 100 km batıda) geçtiği noktada bulunuyordu. Bugün Ankara ilinin Polatlı ilçesi civarına tekabül eden bu yerleşim, MÖ 10. yüzyıldan itibaren Frig krallığının en önemli yerleşim yeri olmuştur. M.Ö. 9. yüzyılda bu popüler şehrin güzel bir kraliyet sarayı vardı. Etkileyici surlar, arkeologlara Midas’a ait olduğu bilinen birçok mezar sağlamıştır.Tümülüs MM olarak adlandırılan mezar, Anadolu’nun ikinci büyük antik mezar höyüğüdür.

Gordion, bölgeyi işgalleri sırasında Kimmerler tarafından yağmalanmıştır. Eski ihtişamını hiçbir zaman tam olarak geri kazanamasa da, iyileşti. Romalılar, MÖ 189’da ve MS 1. yüzyılda Galatlara karşı yürüttükleri sefer sırasında şehri yerle bir ettiler. bir köyden başka bir şey değildi.

Friglerin insanlık tarihine katkıları

Frigler hakkında bilgi Ünlü Kral Midas figüründen önemli başkenti Gordion’a kadar bu uygarlığı inceledik. Frigler tarih boyunca yaptıkları eserlerle insanlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır. Friglerin insanlık tarihine katkılarıGelin birlikte bakalım.

  • Friglerin en önemli kaynakları tarım ve hayvancılıktı. Çok tanrılı bir inanca sahip olan bu medeniyetin en önemli tanrısı Kibele’dir. Kibele doğurganlık tanrısıdır. Tarımın en önemli geçim kaynağı olması sürekli yeni su kanallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
  • Tarımın bu medeniyet için en önemli geçim kaynağı olması bu konuda bazı katı yasal düzenlemelerin yapılmasına neden olmuştur. Bu yasalara göre sabahları bir boğayı öldürmek veya kırmak ölümle cezalandırılıyordu.
  • Önemli ticaret yollarının kavşağında yer almaları nedeniyle ticaret alanında da gelişmişlerdir. Batı Anadolu, Ege Adaları ve Yunanistan’da bu medeniyete ait birçok eser bulunmuştur. Bu, medeniyetin Batı medeniyetleri ile gelişmiş ticari ilişkilerini göstermektedir.
  • Friglerin insanlık tarihine katkıları Eserleri arasında madenciliğe ve çömlekçiliğe verdiği eserler yer almaktadır. Anadolu’da kuyumculuk işine başlamaları nedeniyle Anadolu’nun ilk kuyumcuları olarak da bilinirler.
  • Gordion ve Midas kentlerinde kayaları oyarak barınaklar yapmışlardır. Bu yapılar çakıl ve mozaik kaplamalara sahiptir. İnsanlığa çakıl ve mozaik zeminler getirdiler.
  • Fibula adı verilen bir çengelli iğne icat ettiler. Böylece nakış ve dokumacılık alanında ilerlediler. Tapat adı verilen halı ve kilimler dokurlardı.
  • Bu medeniyet çok az bilinmesine rağmen, Friglerin insanlık tarihine katkılarıBunlardan biri edebiyattır. Bu uygarlık hayvanlarla ilgili hikayeler anlatmaya, ilk masalları vermeye başlayan uygarlıktır.
  • Edebiyatın yanı sıra müzik alanına da katkıları olmuştur. Bu alanda gelişen uygarlık çeşitli müzik aletleri icat etmiştir. Panflute bunlardan biridir.
  • Oyma ve kabartma sanatında ustalaşan Frigler, eserlerini süsleme sanatı ile süslemişlerdir. Hayvan figürlü çanak çömlekler ve kabartma desenlerle süslenmiş kaya mezarları bunun canlı örnekleridir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here