Gediz OvasıBüyük bölümü Manisa’da olmak üzere Ege bölgesinde yer alan bir ovadır. Gediz OvasıSarıgel’den başlayıp Manisa’nın batı kesimlerine kadar uzanır. 150 km uzunluğunda ve 25 km genişliğinde ova, Türkiye’nin en verimli ovaları arasında.

Gediz Ovası TarihiBaktığımızda MÖ 2000 yıllarına kadar uzandığını görebiliriz. Gıda ihtiyacını karşılamak için aktif olarak kullanılan ova; Hititler, Frigler, İonlar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Sarukhangollar, Osmanlılar gibi birçok uygarlık tarafından kullanılmıştır.

Gediz Ovası nerededir? Sorusuna coğrafi konum açısından cevap verecek olursak, güneyde Küçük-Menderes Ovası’ndan Boz dağlarının, diğer kolunun ise kuzeyde Bakırçay Ovası’ndan Yunt Dağları’nın ayrıldığını söyleyebiliriz. . Gediz Ovası’nın jeopolitik konumuOna bakmak; Yunt, Bakırçay dağları, Boz dağları ve Küçük-Menderes dağları arasında bir ova olduğu görülmektedir.

Gediz Ovası’nın bulunduğu bölgeTersiyer döneminin sonunda oluşmuştur. Gediz OvasıYerçekimi fayları nedeniyle beş milyon yılda yaklaşık 1 km alçalan bölge, Gediz Nehri’nin tortu taşıması sonucu oluşmuştur.

Giz Ovası’nda yetişen ürünler

Gediz Ovası SulamasıDemirköprü Barajı projeye katkı sağlıyor. üreticiler, Gediz Ovası’nın Çorak KısımlarıVerimlerine göre portakal çeşitleri ekmeye çalıştılar ancak yanıklar nedeniyle ürün toplanamadı. Bu nedenle kuru bölgelerde hububat, baklagiller ve tütün yetiştirilmektedir.

Yöre halkı, sulanan arazilerde pamuk, meyve, sebze ve susam yetiştiriyor. Gediz Ovası’nda yetişen ürünler genel olarak; üzümün ve mısırın sultaniyesi.

Ova çevresinde önemli yerleşim yerleri; Manisa, Alaşehir, Akhisar, Salihli ve Turgutlu.

Nehir taşkınları ve tehditler

Özellikle sık yağışların olduğu dönemlerde Gediz Nehri’nin taşması nedeniyle arazi ve hayvanlar büyük zarar gördü. Bu güne kadar devam eden taşkınlar nedeniyle nehre Gediz Cadısı lakabı takılmıştır.

Bilinçsiz gübreleme, fabrika atıkları gibi birçok faktör Gediz Nehri’ni kirletiyor. Dolayısıyla araziler olumsuz etkilenmiş ve verimleri düşmüştür. Çölleşmeye başlayan bu durum nedeniyle Koruma Derneği, kirliliğin devam etmesi halinde ovanın tamamen kullanılamaz hale geleceğini bildirdi.

Diğer bir tehdit ise yeraltı sularının maliyetleri düşürmek için yüzeye yakın kullanılması sonucu obrukların oluşmasıdır. Bu da uzun vadede toprağın verimliliğini kaybetmesine neden olur.

Gediz Ovası’ndaki nüfus ve kampüs

Gediz Havzası Toplam alanı 17.000 km²’dir. Yerel nüfus, ekonomik ve endüstriyel faaliyetler ve sulu tarım arazisi. Gediz Ovası’nın verimli bölgeleriyerleşmişlerdir.

Gediz OvasıYaygın olarak tarım arazisi olarak kullanılmasına rağmen Manisa, Akhisar, Turgutlu gibi il ve ilçelerin oluşturulması ovanın yapısını bozmakla kalmayıp Manisa’yı 1. derece deprem bölgesi olarak da tehlikeye atmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here