haçlı seferleri, 1096 ile 1272 arasında; Bunlar, Papa’nın Orta Doğu’da yaşayan Müslümanlar üzerinde siyasi ve ekonomik üstünlük kurma çağrısıyla birlikte Avrupalı ​​Katolik Hristiyanların düzenlediği seferlerdir.

Haçlı Baskınları olarak da bilinen bu seferlerin ilk çıkış noktası; İspanya ve Portekiz’de yaşayan Müslümanları bu bölgeden kovmak amacıyla başlatılan Reconquista (Fetih) hareketine dayanmaktadır.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu kapıları; Türklere açıktı. Türklerin istilasına uğrayan Anadolu’da Selçuklu Türkleri hakimiyet kurmuş ve bu durum Hristiyan alemini büyük ölçüde rahatsız etmiştir. Bu durum sadece Papa’yı değil, Bizans İmparatorluğu’nun başını da endişelendiriyor; I. Aleksios’u endişelendiren bir başka isim de buydu. Bizans imparatoru, Türklerin Anadolu’daki Bizans topraklarını ele geçireceğinden endişe ederek Türklere karşı Papa’dan yardım istedi. Hristiyan aleminin lideri Papa da bu gidişattan endişe duyduğu ve amacı Bizans’a yardım etmek değil, doğu topraklarını ve Kudüs’ü ele geçirmek olduğu için bu talebi tereddütsüz kabul etti.

Haçlı Seferleri Tarihi

1094 yılında Batı’da yaşananlar; Kuraklık, kıtlık, yoksulluk ve salgın hastalıklar gibi bir takım sebepleri bahane ederek Doğu’nun adeta bir cennet haline geldiğini belirten Papa’nın açıklamalarına göre; Bu toprakları Müslümanların elinden almak için Batı’nın kontlarını ve düklerini bu kutsal savaşa ikna etti. Kontların ve düklerin amacı; maddi çıkarlar ve yeni toprakların mülkiyeti.

İstanbul’un önünde Fransızlar, Normanlar ve Lombardlar gibi birçok milletten oluşan büyük bir ordu belirdi. Aleksios, gördüğü devasa askeri güç karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Böylece sadece 8 baskından oluşacak olan, Haçlı Seferleri resmen 1096’da başladı..

ilk haçlı seferi

ilk haçlı seferiordunun başında; Bizans imparatorları Alexei I, Robert Kurtoz ve Pierre L’Hermite vardı. Türk ordusuna komuta eden Kılıçarslan I. İlk haçlı seferi 1096’da başladı., toplam 3 yıl sürmüş ve 1099 yılında sona ermiştir.. ilk haçlı seferi Sonunda; 80.000 Türk askeri öldü.

İtalyan Normanlar ve Frankların ordusuna katılan Lauren kökenli ordular. haçlı seferleriBu, savaşa katılan toplam orduyu çok büyük yaptı. Birinci Dorielon Muharebesi’nde Haçlılar Anadolu’yu yağmaladılar ve Antakya’yı kuşattılar; I. Aleksios’un isteğini yerine getirdi. Antakya’dan ayrılan haçlı birlikleri kutsal topraklar olan Kudüs’e ulaştı. Papa’nın vasiyetinin gerçekleşeceği bu yerde; 70.000 Müslüman ve Yahudi öldürüldü.

ilk haçlı seferiModern tarihçiler bunun çok başarılı bir sefer olduğunu düşünüyor. ilk haçlı seferi sonunda; Hıristiyanlar, Kudüs; 1187’de Kutsal Devlet Kudüs’ü başkentleri olarak aldılar ve Selahaddin Eyyubi onu geri alana kadar ellerinde tuttular.

ikinci haçlı seferi

İkinci haçlı seferi 1147 ile 1149 yılları arasında gerçekleşti.. Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, 1144 yılında Urfa civarında kurulan Urfa kazasına son verdi. Haçlılar, Türklerin Anadolu’da yeniden giriştikleri bu faaliyet için Avrupa’dan yardım istediler. Ardından Almanya İmparatoru III. Conrad ve Fransa Kralı VII. Louis liderliğindeki bir haçlı ordusu Anadolu’ya geldi. ikinci haçlı seferi resmen başlamıştır.

Anadolu’ya gelen haçlılar başta Anadolu Selçuklu Sultanı Ryukneddin Mesud ve Halep Atabey Nureddin Mahmud Zengi olmak üzere Türk birlikleriyle her yerde çatıştı. Pek çok farklı Türk ordusunun direnişi sonucunda haçlılar çok küçük bir birlik ile Kudüs’e ulaştı. Kudüs’e ulaşan haçlılar, Haçlı Devleti olan Kudüs Krallığı’nın güçleriyle güçlerini birleştirerek Suriye’yi ele geçirmek istediler ancak başarısız oldular ve ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. ilk haçlı seferiAykırı, ikinci haçlı seferi başarısızlığa yol açtı.

üçüncü haçlı seferi

Üçüncü haçlı seferi 1189 ile 1192 yılları arasında gerçekleşti.. Üçüncü Haçlı Seferi’nin Nedeni; Selahaddin’in Başarıları. 4 Temmuz 1187’de Selahaddin Eyyubi, Kudüs Krallığı’nın Haçlı ordusunun çoğunu Hıttin Savaşı’nda yok etti. Ardından taarruza devam etti ve Kudüs’ü kuşattı, ilk kuşatmada Kudüs’ü alamasa da 2 Ekim 1987’deki ikinci kuşatmada; Kudüs’ü Haçlılardan geri aldı.

Bunun üzerine Alman imparatoru Frederick 100.000 kişilik ordusuyla Anadolu’ya girdi ve Fransa kralı II. Philip ve İngiltere Kralı I. Richard, Akdeniz’in karşısındaki Akka’ya çıktı. Şehri kuşatan Hıristiyanlar tüm güçleriyle saldırmış, İngiliz kralı I. Richard birkaç kez saldırmış ancak Selahaddin Eyyubi başarılı askeri taktiklerle bu saldırıları püskürtmeyi başarmıştır. Üçüncü Haçlı Seferi’nin Sonucuitibaren; Haçlılar Kudüs’ü ele geçiremediler. Kudüs’ü başarıyla savunan Selahaddin, tahtı İslam dünyasının tam kalbinden aldı.

Dördüncü Haçlı Seferi

Dördüncü haçlı seferi 1202 ile 1204 yılları arasında gerçekleşti.. başarısızlığa yol açtı İkinci ve Üçüncü Haçlı SeferleriKudüs’ün alınmasından sonra Papa III. Masum’u araya girmeye zorladı. Tüm Avrupa’yı seferber eden papa, haçlı ordularını yeniden topladı. Haçlılar 1203’te şehri kuşattı. Ancak mali kaynaklardaki sorunlar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni bir imparator bulunamaması nedeniyle rota keskin bir şekilde Konstantinopolis’e döndü ve amacı Mısır ve Filistin’e geçmek olan bu sefer Konstantinopolis’i işgal etti. Deniz yoluyla.

Ortodoks Bizans İmparatorluğu yerine bir Fransız-Katolik Hıristiyan Latin İmparatorluğu kuruldu, ancak Latin İmparatorluğu uzun sürmedi. (1204 – 1261)

Beşinci Haçlı Seferi

Beşinci Haçlı Seferi 1217 ile 1221 yılları arasında gerçekleşti. Kutsal Şehrin anahtarlarının Mısır’da olduğuna inanan Papa III. yine masum haçlı seferi Her şey ondan ayarlamasını istemeleriyle başladı. Beşinci Haçlı SeferiAncak İtalyanlar çekimser kaldı, Batılılar tereddüt etti. Lateran Konsili’nde kabul edilen bu çağrı, Kudüs Krallığı’nın ilk hareketi ile başlamıştır.

Damietta, Haçlılar tarafından kuşatıldı ve Damietta Kalesi 1219’da düştü. Bu kuşatma sırasında Eyyubilerin başında bulunan I. Adil öldü, yerine Mısır Sultanı olan oğlu Kamil bin Adil geçti ve kardeşi Eyyubiler, Suriye Sultanı Muazzam bin Adil’den takviye kuvvet alarak Dimyat’ı kuşattı. Haçlılar, Nil’in sel sırasında yükselmesini ve Eyyubiler tarafından yıkılan kıyı surlarını dikkate almayınca kendilerini sularla çevrili bir tepede buldular. Kara kuşatıldığında haçlı ordusu teslim oldu ve 1221’de Damietta’yı teslim ederek geri çekilmek zorunda kaldılar.

altıncı haçlı seferi

Altıncı Haçlı Seferi, 1228 ile 1229 arası Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich tarafından yapılmıştır. Beşinci Haçlı SeferiAncak Papa III. Honorius’un tüm baskılarına ve siyasi yaptırımlarına rağmen, II. Frederick üzerindeki baskı, Papa III. Honorius’un ölümünden sonra, IX. Gregory baba oldu.

1227’de bir sefer başlatmak isteyen Frederick, İtalya’daki imparatorluk gücünü azaltmak isteyen Papa IX’un gemisinde çıkan bir salgın nedeniyle geri döndü. Gregory, durumu fırsat bilerek, II. Frederick’i aforoz etmesine rağmen, II. Frederick, 1228’de İtalyan gemileriyle Doğu Akdeniz’e yelken açtı. altıncı haçlı seferibaşlatıldı. II. Frederick liderliğindeki Haçlı ordusu; 1228’de önce Kıbrıs’a sonra da Akka’ya ayak bastı.

Mısır, Suriye ve Filistin’in büyük bölümünü yöneten Eyyubiler’in başında Mısır Eyyubi sultanı Kamil bin Adil vardı. II. Friedrich Arapça biliyordu ve Sultan Kamil ile mektuplaştı, bunun sonucunda II. Frederick ile Sultan Kamil arasında gizli bir anlaşma yapıldığı genel olarak kabul edilmektedir. Sultan Kamil, Mısır’ı savunmak için 18 Şubat 1229’da Eyyubiler ile Haçlılar arasında 10 yıllık bir barış antlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre; Kudüs şehri, Kudüs’e giden bir yol koridorudur ve Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilir; Beytüllahim, Nasıra, Yafa ve Sada Haçlıların Kutsal Krallığı Kudüs’ün eline geçecek ve Kudüs’teki Müslümanlara büyük imtiyazlar tanınacaktır. altıncı haçlı seferi, Hıristiyanlar; Kudüs’ü alma niyetleri barışçıl bir şekilde sonlandırdıkları tek haçlı seferi olmaya eğilimli

Yedinci Haçlı Seferi

Yedinci Haçlı Seferi, 1248 ile 1254 arası; Fransa Kralı IX. Louis tarafından yönetilmektedir. Mısır’da Dimyat’ı ele geçiren IX. Louis, işgali genişletmek için Kahire’ye doğru seferine devam etti, ancak Mansur Savaşı’nı Mansur Kalesi önünde kaybetti ve Dimyat’a çekilmeye karar verdi.

Damietta’ya geri çekilme sırasında Fariskur savaşına katılmak zorunda kaldı ve bu savaşta haçlı ordusu tamamen dağıtıldı ve Fransız kralı esir alındı. Serbest kalması için Damietta’yı geri vermek zorunda kalan Fransa Kralı, büyük bir fidye ödeyerek 4 yıl sonra ülkesine dönebilmiştir.

Sekizinci Haçlı Seferi

Sekizinci Haçlı Seferi, 1268 ile 1270 arası devam ediyor Haçlı Seferlerinin SonuDurmak. Ülkesine dönen IX. Louis, kardeşinin kışkırtmasıyla, son haçlı seferiNe oldu? Tunus’a giden Hıristiyan gemileri; Tunuslu Arap korsanlar bu süre zarfında acı çekti.

Arap korsanların saldırısına uğrayan haçlı filosu ağır kayıplar verdi. Tunus’a bir sefer düzenleyen IX. Louis ve ordunun geri kalanı veba yüzünden öldü.

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

  • Haçlı Seferlerinin Nedenleribaşlangıçta; Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs topraklarını haçlılarla birlikte ele geçirme arzusu
  • İslam’ın yayılmasını önlemek için
  • Haçlı Seferlerinin Nedenlerionlardan biri; kuraklığın, kıtlığın, yoksulluğun ve salgın hastalıkların başladığı Batı; Doğu’nun bir kurtuluş yolu olarak vizyonu ve Doğu’nun fethi yoluyla Avrupa’nın ekonomik kalkınmasının sağlanması
  • Hıristiyanların ticaret yollarını fethetme arzusu
  • Şövalyeler güçlerini göstererek ünlü olmak isterler.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

  • Avrupa’nın kiliseye ve papaya olan güveni sarsıldı.
  • Haçlı Seferlerinin Sonucuv; Trabzon Rum Pontus ve İznik Rum devletleri kuruldu.
  • Krallıklar ve kilise güç kaybetti, burjuva sınıfı güç kazandı.
  • haçlı seferlerinin en önemli sonuçlarıonlardan biri; Matbaa ve barut gibi yeni icatlar Avrupa ülkelerine getirildi.
  • Hristiyanlık ve İslam arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here