Huma kuşu, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ve efsaneye göre dinlenmeden bile uçabilecek kadar yüksekten uçan efsanevi bir kuştur. Bazı kaynaklara göre bacakları bile olmayan bu mitolojik kuş, farklı kaynaklarda farklı şekillerde tasvir edilmiştir. Bu kaynaklardan bazıları Huma Kuşu Resmi Yaklaşık olarak yeşil kanatlı ve sarı gagalı bir serçe büyüklüğünde olmasına rağmen, bazı kaynaklarda iri yapılı, geniş kanatlı, iri bir kuş olarak tasvir edilmektedir. Huma Kuşu Efsanesi Genellikle büyük bir kuş olarak tasvir edilir.

Bu efsanevi kuşu öğrenmek isteyenler için, Huma Kuşu ne anlama gelmektedir? Sözlük anlamını sıklıkla merak ettikleri görülmektedir. Hyuma kelimesinin Farsça Homa kelimesinden gelmesine rağmen, birçok kaynakta Arapça ruh anlamına gelen Hu ve su anlamına gelen Ma kelimelerinden geldiği belirtilmektedir.

Bazı çizimlerin ve anlamların gerçekçiliği birçok platformda hâlâ tartışma konusu olsa da, Huma KuşuBunun Türk boylarının inançlarını da etkilediği görülmektedir. Türk boyları arasında farklı anlamlar taşısa da genel olarak mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyordu. Huma Kuşunun Özellikleri Bu inanışlara göre değişiklik gösterse de tüm bu artıları nedeni ile beraberinde getirdiğine inanılmaktadır. cennet kuşu Ayrıca şöyle bilinir

Huma Kuşu Efsanesi

Huma Kuşu Efsanesiher uygarlıkta farklı şekilde mitolojikleştirilmiştir. Huma Kuşu Efsanesi Medeniyet ve inanç ne olursa olsun, ortak payda zenginlik, mutluluk, saadet, iyilik, talih ve cennet gibi anlamlarla pekiştirilmiştir.

Huma kuşu efsanesinin Küçük Asya mitolojisindeki yeri, zenginlik ve mutluluk getirmesidir. Ayrıca yedi kat göğe hiç durmadan uçtuğuna ve hatta cennette oturduğuna inanılır.

Huma Kuşu EfsanesiAzerbaycan’da söylenene göre Hüma kuşunun başına konulan veya gölgesi üzerinden kim geçerse o kişinin hükümdar olacağına inanılır.

Hüma Kuşu efsanesi Türk kültüründe Azerbaycan’da olduğu gibi anlatılır. Hüma kuşunun birinin üzerine konması, düşmesi veya gölgesini kirletmesi sonucunda o kişinin saadet bulacağına veya hükümdar olacağına dair inanışlar vardır. Osmanlı dilinde Hümayun kelimesi Hüma kelimesinden gelmektedir. Bu yüzden talih kuşu ve devlet kuşu olarak adlandırılır.

Türk Kültüründe Huma Kuşu

Türk Kültüründe Huma KuşuSadece Huma Kuşu Efsanesisadece açıklanmadı. Resim ve edebiyat alanlarını da etkilemiştir. Eski Türk kültüründe Umai olarak da bilinen bu kuş, göklerde yaşadığı ve çok yüksekten uçtuğu için ulaşılmaz yükseklikleri anlatan bir semboldür ve bazı kaynaklara göre Allah’a bile ulaşır. Resimlerde ayakları uçsuz bucaksız gökyüzünde görünmeyecek ve yanlarında yüksekliği ve derinliği anlatan başka bir varlık olmayacak şekilde çizilmişlerdir.

Anadolu’da işlenen motiflerde gül, bülbül vb. motiflerin kalıplarla işlendiği görülmektedir.

Huma Kuş bugün

Bugün hala Anadolu’da. Huma Kuşu Masallarırastlayabilirsiniz. Meşhur hikâyelerdeki ad Talih Kuşu veya Devlet Kuşu olabileceğinden bu adlar aynı zamanda Huma KuşuNe hakkında konuştuğunu biliyor olmalısın. Bazı Türk lehçelerinde Umay/Kumai Kuşu gibi denir. Bu isimler Huma Kuşu EfsanesiBu da Türk kültürünün Türk kültürü üzerindeki etkisinin günümüzde de devam ettiğinin kanıtıdır.

Huma Kuşu Efsanesiİran ve Özbekistan da savaşın sonuçlarından birini yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. İran, Huma kuşunu armasında kullanırken, Özbekistan bu efsanevi kuşu armasına doğrudan dahil etmiştir.

Edebiyatta Huma Kuşu

Hume Byrd’ın edebiyatta kullanımıOsmanlı, Türk, Fars ve Urdu edebiyatında sıklıkla görülür. Edebiyatta Huma Kuşu efektlerle oluşturulmuş işler; Örnekler Gazali’nin “Risaletut tayr” ve Ali Shira Nevai’nin “Lisanut tayr” eserleridir.

Huma kuşu, Anka kuşu, Garuda, Simurg, Kaknu gibi diğer mitik kuşlarla sık sık karıştırılsa da Divan şiirinde en çok adı geçen efsanevi kuştur. Bucky’nin divan edebiyatına ait bir mısrada şu ifadelere yer verdiği görüldü.

  • Zülf-i kara, sâye-i perr-i Hümâ’dır,
    İlik-i Hüsne Anun’un padişahı idi.
  • Kanadının gölgesiydi kara zülfü Hüma,
    Onun için güzellikler ülkesinin padişahıydı.

Burada doğrudan kuş Hüm’e değil de kara Zülfü Hüm’ün gölgesine benzetilen âşığın güzelliği güzellikler diyarının sultanı olarak anlatılır.

Şarkı Huma Bird By Over Calls

Huma kuşu yukarıdan seslenir
Göğsünde bir çift güneşle dolu,
Ağlama, kirpiklerin ıslanacak
Belki kalbim sakinleşir diye ağlıyorum.

Gülümsemek, hareket etmek, hareket etmek, hareket etmek için ağlıyorum
Belki kalbim sakinleşir.

Sen bağ olacaksın ki ben senin bahçende gül olayım.
kül olmaya layık mıyım
Sen beyefendi, kapınıza hizmetçi olayım,
Koydular desinler, bu da onun hizmetçisi.

Gülümsemek, hareket etmek, hareket etmek, hareket etmek için ağlıyorum
Belki kalbim sakinleşir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here