Hürmet, sükûnet ve sükûnet, tevazu, hürmet, Allah’a teslimiyet demektir. Dilimizde sıklıkla kullanılan bu kavram Arapça kökenlidir. Bu kelime tıpkı duygu gibi korku, saygı, huşu gibi duyguları ifade eder.

hürmet ne demek? Onu bir kelimenin anlamı olarak tanımladık. Bu duygu genellikle dini bir bağlamda kullanılır. İbadet sırasında hissedilen saygı duygusuna ve iç huzuruna iç huzuru denir. Bu özellikle namaz veya hac sırasında Müslümanlar için geçerlidir. Memmnun olmak Kavram ayrıca dini bağlamda bir duyguyu ifade eder. Bir işi yapmak, Allah (cc) rızası için yapmak demektir. Sevilen ne demek? Sorunun cevabı hem saygı hem de korku duygularını içeriyor. Allah (cc)’ın emrettiği şey, hem saygı duyulduğu için hem de korkulduğu için yapılabilir. Bu nedenle ameller Allah (cc) rızası için yapılmalı, korku ile kelimelerle ifade edilebilir.

Bu, Kuran okurken veya camide vaaz verirken insanların yüzlerindeki ifadeden hissedilir. Camideki sessizlik, ibadetin ciddiyeti ve ortamın saygınlığı insanlarda bu duyguyu uyandırır. Aynı şey, bir doğal afet sonrasında insanların yok oluşları ve güçsüzlükleri karşısında duydukları saygı, korku ve şaşkınlık için de söylenebilir. Bu gibi durumlarda kişiler kendilerini güçsüz hissettikleri için bu duyguyu yaşayabilirler.

TDK çarpıntısı ne anlama geliyor?

Dilimize farklı dillerden geçmiş ve uzun yıllar kullanıldığı için Türkçe kelime sayılan bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanıldığı için insan bu kelimenin Türkçe olduğu hissine kapılıyor. Bu kelime de o kelimelerden biridir ve Arapçadan Türkçeye geçmiştir.

huşu, TDK anlamı Bakıldığında, Allah’a karşı tevazu ve itaat, korku ve saygı dolu anlamına geldiği açıktır. İkinci tanıma örnek olarak Necip Fazıl Kısakürek“Herkes çok sevindi.” Karara atıfta bulunulmuştur.

saygı kelimesinin örnekleri

hürmet ne demek? Hem sözlük anlamını hem de TDK anlamını öğrendik. Bu kelime genellikle dini bir bağlamda kullanıldığından, Hürmetle dua etmek ne demektir? Soruları da gündeme getiriyor. Ancak bu kavram sadece dini bağlamda kullanılmamaktadır. Bu başka durumlarda da hissedilebilir.

Bu duygu meditasyon sırasında da yaşanabilir. Meditasyon, zihni sakinleştirmek ve iç huzuru bulmak için yapılan bir egzersizdir. Meditasyon sırasında zihnin sessiz ve huzurlu bir ortamı, insanlara bu şekilde hissettirebilir. Bu örnekten de görebileceğiniz gibi bu kelime meditasyon uygulamalarında da kullanılmaktadır.

İşte bu duygunun bazı örnekleri.

  • İbadet esnasında hissedilen hürmet, hürmet duygusu ve iç huzuru olarak adlandırılır.
  • Camide Kuran okunurken veya hutbe okunurken insanların yüz ifadelerinde hayranlık uyandırır.
  • Yeni doğmuş bir çocuğu ilk kez kucağına alan bir ebeveynin duyguları saygı, korku ve sevgi ile de ifade edilebilir.
  • Meditasyon sırasında buna zihnin sakinleşmesi ve iç huzurun sağlanması denilebilir.
  • Bir doğal afetin ardından, yıkımın acizliği karşısında insanların yaşadığı saygı, korku ve merak olarak tanımlanabilir.
  • Bir yaşlıyla konuşurken onun bilgeliğini ve deneyimini dinlemek de bu kavramla ilişkilendirilebilir.

Bu örnekler, saygı kelimesinin çeşitli durumlarda kullanımını göstermektedir. Saygı, korku ve iç huzuru ifade etmek için kullanılan bu kelime, genellikle Allah (cc)’a olan saygı ve bağlılığı ifade etmek için kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here