4 Ekim 1853 ile 30 Mart 1856 tarihleri ​​arasında Osmanlı Devleti ile Rusya İmparatorluğu arasında yapılan Kırım Savaşı, tarihteki ilk modern savaştır. Birinci modern savaş olarak adlandırılmasının nedeni, askeri demiryollarının inşa edilmesi, telgraf hatlarının döşenmesi, zırhlı buharlı gemilerin yüzbinlerce asker ve mühimmatı onbinlerce kilometre uzağa nakletmek için kullanılmasıdır.

Kırım SavaşıRus İmparatorluğu’nun başında Çılgın olarak tanımlanan Çar I. Peteritibaren, sıcak denizlere iniş politikasıuygulamak için 1853’te harekete geçme eylemiyle başladı. Sıcak denizlere iniş Rus İmparatorluğu onun iyiliği için hareket ediyor; Eflak ve Moldova’yı işgal etti, Rus İmparatorluğu ültimatomlara kulak asmadı, Kırım Savaşısebep oldu Rusya’nın ılık denizlere inmesi, Avrupa’daki dengeleri değiştirebileceği anlamına geldiğinden, Avrupa devletleri Viyana’da bir konferans düzenleyip durum hakkında karar vermek isteseler de net bir sonuca varılamadı. Konferanstan net bir sonuç çıkmasa da savaşın patlak vermesiyle Avrupa devletleri Osmanlı’nın yanında yer aldı.

Kırım Savaşı’nın Özeti

Kırım Savaşı Osmanlı İmparatorluğu kurulduğunda Balkanlar’da başarılıydı. Batum’a yardım götüren Osmanlı donanması, 30 Kasım 1853’te Sinop açıklarında Rus donanması tarafından batırılınca boğazlardaki durum tehlikeye girdi. Avrupa devletleri alarma geçip Rusya’ya yeniden ültimatom verse de Rusya geri adım atmadı. Bunun üzerine Rusya’nın en büyük rakipleri olan İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin safında savaşa girdi.

Osmanlı İmparatorluğu tarafında; Savaşa Mısır Hidivi, Tunus Prensliği, Fransız İmparatorluğu, Birleşik Krallık, Sardunya Krallığı, İsviçre Gönüllüleri ve Çerkes Konfederasyonu katıldı. Kırım Savaşı’nın 3 yılı Sonuç olarak, Rusya yenildi ve barış yapmaya zorlandı. Barış şartlarını müzakere etmek 1856’da Kongre Paris’te yapıldı. Paris antlaşması imzalı.

Rusya’nın ılık sulara inme arzusuBu, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri açıdan zayıf olduğu bir döneme denk gelen 1848 Devrimlerinin bir sonucu olarak Avrupa’nın katılımının teşvik edilmesiyle desteklendi. Rusya, Karadeniz’in kontrolü ve Akdeniz’e doğrudan erişim gibi hedeflerine ulaşamasa da Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın karşısına tek başına çıkamaması, Fransa ve İngiltere’yi muhtaç durumda bıraktı. Bu durum ileride Osmanlı devletinin içişlerine müdahalesine kapı aralamıştır.

Kırım Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları

Kırım Savaşı’nın en önemli nedeni; Bu, Filistin’deki Katolikler ve Ortodokslar arasındaki sorunlara benzese de asıl sebep şudur; Rus İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu hasta bir adam “Çıkarlarına göre bölmek” şeklinde tarif edilme arzusudur, güçsüz kaldığı bir zamanda.

Rusya, ılık sulara inmek istiyor İngiltere, Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirilmesini gerçekleştirmek ve Osmanlı Devleti’ni çıkarları doğrultusunda yok etmek arzusunu paylaşarak İngiltere’yi kendi tarafına çekmek istese de İngiltere bu teklifi kabul etmedi. İngiltere’nin çıkarlarına uymayan bu durumda Rusya tek başına hareket etti. Kırım Savaşıbaşlatıldı.

Kırım Savaşı’nın SonucuV:

 • Paris Antlaşması 1856 imzalandı.
 • Müslüman bir devlet olan Osmanlı Devleti uluslararası arenada hukuken tanınmaktadır.
 • Kırım Savaşı’ndan sonraHaritada herhangi bir değişiklik olmasa da dengelerde değişiklikler yaşandı.
 • Rusya’nın sıcak denizlere ulaşma arzusu VE Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş planı suyun içine düştü.
 • Rusya’nın Avrupa’daki gücü kuruldu, Fransa onu geçmeye başladı.
 • Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı’nı kazandı. ve savaştan sonra toprak edinmedi.

Kırım Savaşı’nın Önemi

 • Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması, Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti olarak kabul edilmesini sağlamıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’ndaki YetersizliğiOsmanlı Devleti’nin dağıldığı dönemi fırsat olarak değerlendiren Avrupa devletleri, Reform KararnamesiOsmanlı Devleti’nde yer alma ve Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma hakları vardı.
 • Kırım Savaşı Osmanlı döneminde Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmasını İngiltere’den borç alarak yapmıştır.
 • Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nu tek başına yıkamayacağını açıkça anlamıştı.
 • Telgraf ve demiryolları gibi önemli teknolojik gelişmeler ilk kez Kırım Savaşı sırasında kullanıldı.. telgraf sayesinde Kırım SavaşıKısa sürede ülkedeki tüm olaylar ilgili devletlerin yöneticilerinin dikkatine sunuldu.
 • Modern savaşlardan biri olan Kırım SavaşıBu yeniliklerden birinde birçok yenilik yapılmıştır; Dünyanın ilk askeri fotoğrafları Kırım Savaşı sırasında çekilmiştir. yani.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here