İklimbilimAtmosferde meydana gelen hava olaylarını ve Dünya’daki çeşitli iklim türlerini inceleyen bir bilimdir. Klimatolojinin bir diğer adı da iklim bilimidir.dır-dir Klimatoloji ile ilgilenen bilim adamları, klimatolog isminde.

Klimatolojinin ana konusu; Uzun yıllardır geniş bir alanda gözlenen iklim ve atmosferik olaylarda, fiziğin bir alt dalı olan meteorolojik veriler yaygın olarak kullanılmaktadır.

bilim klimatolojiYeni duyanların sorduğu ilk soru; klimatoloji ne demek? Klimatoloji kelimesinin sözlük anlamıBaktığınız zaman bir klimatoloji açıklaması görürsünüz. İklim bilimi sayesinde; Dünyamızdaki atmosferik olaylar ve iklim üzerine yapılan araştırmalar sırasında toplanan veriler ve analizler sayesinde; Dünyamızın geleceği için etkin planlar oluşturarak yeni bilimsel araştırmalar yapıyor ve büyük başarılara imza atıyoruz.

Klimatoloji neyi inceler?

Klimatoloji hakkında kısa bilgi onu aldıktan sonra, Klimatoloji neyi inceler? Gelin bu bilim dalına biraz daha yakından bakalım. Uzun yıllar geniş alanlarda yaşadı; atmosferik ve doğal olaylarla çalışmak iklimbilimbunu sadece meteorolojiden aldığı verileri değil, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını da inceleyerek açıklamaya çalışır.

Yeryüzünde gözlenen iklim; Türü, özellikleri, oluşum nedenleri, insana etkileri, iklim unsurları (sıcaklık, nem, yağış, basınç, rüzgar) gibi konuları inceleyerek fizik ve coğrafyanın bir alt dalı olarak önemli görevler üstlendi. İklimbilimiklim farkındalığında; 50-100 yıllık ortalama hava durumuna dayalı veriler sağlar.

Doğanın dört temeli

başka bir isim iklim bilimi o, hangisi… iklimbilimDoğanın iklim olaylarının hangi katmanlarda gerçekleştiğini öğrenmemiz için önce dünyamızın katmanlarına bir göz atalım:

  • Atmosfer (hava küresi): Yer çekiminin etkisi altında yerküreyi çevreleyen ve içinde çeşitli gazlar bulunan doğal ortamdır.
  • Litosfer (Taşosfer): Litosfer, gezegenin en dış kabuğu; Bu, dünyanın tamamen soğuması sonucu kabuklanan ve sertleşen dış yüzeydir. Aynı zamanda; dağlar, platolar, ovalar ve vadiler gibi yer şekilleri; kayaları ve toprağı oluşturan elementler. Litosferde meydana gelen olayları jeomorfoloji bilimi inceler ve bu bilimle ilgilenen kişilere jeomorfolog denir.
  • Hidroküre (Susfer): Okyanus, deniz, göl ve yer altı sularının tamamına verilen isimdir. yer üstü su kaynakları; Hidrografi adı verilen bir bilim tarafından incelenir.
  • Biyosfer (Yaşayan küre): insanları, hayvanları, bitkileri ve çeşitli mikroorganizmaları içerir. biyosfer; taş küre, hava küresi ve hidrosferdeki canlılardan oluşur.

Klimatoloji hakkında kısa bilgi

İklimbilimBölgedeki iklimin belirlenmesinde etkin rol oynar. Bu bölgenin iklim modelinin belirlenmesi; Bu bölgede ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi ve yatırımların planlanması çok önemlidir. Örneğin; kurak iklime sahip bir bölge; tarımsal faaliyet yönünde, bataklık yapıya sahip bir yerde; balıkçılık, baraj vb. Su veya su yatırımları gibi faaliyetlerin uygulanması yoluyla üretimin verimli kullanılması klimatoloji konusuDurmak.

İklimbilim Aynı zamanda yerleşim alanlarının tanımlanmasında da etkin bir rol oynamaktadır. Yaşamak için yer seçerken; Alt yapı çalışmaları ve zemin yapım çalışmalarında kullanılacak yapı malzemesi seçilirken ilgili arazide, araziye göre yapılır. klimatoloji verileri dikkate alınır.

Klimatolojinin alt sektörleri (klimatoloji) bunlar; paleotempestoloji, meteoroloji, Tarihsel klimatolojiPaleoklimatoloji, Biyoklimatoloji. İklimbilimToplanan ve analiz edilen veriler sayesinde; Şehircilik, tarım, sanayi, inşaat, ormancılık, sağlık, turizm ve enerji üretimi başta olmak üzere birçok önemli sektörün etkin imar planlaması ve gelişimi sağlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here