Sömürgecilik kavramı çok eskilere dayanmaktadır. sömürgecilik ne demek? Belirlemeden önce koloni kelimesinin kökü nedir? karar verelim.

koloni ne demek? devletler; Ekonomik, sosyal, siyasi gibi çeşitli nedenlerle kendi ülkeleri dışında alınan topraklara koloni denir. “Koloni” kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda “göçmen topluluğu veya göçmen topluluğunun yerleştiği bölge” tanımını görmekteyiz.

koloni ne demek? Sömürgecilik öğrendikten sonra ne anlama geliyor? Hadi düşünelim. Eski çağlardan beri sömürgecilik, devletin sınırları dışında fethettiği toprakları kontrol altına alması, değerlendirmesi ve denetlemesi olarak anılır. Sömürgecilik nedir kısaca tanımlarsak; Bu, devletlerin genişleme arzusudur diyebiliriz.

sömürgecilik tarihi

Koloni kelimesi koloni kelimesinden gelir. Bu kelime, toprağı ile bağını koparmadan başka bir yere yerleşen anlamına gelir.

Sömürgecilik tarihine baktığımızda çok eski çağlardan beri uygulanan ticari ve siyasi bir faaliyettir. Koloniler, erken yüzyıllarda hem denizde hem de karada geniş çapta kuruldu.

Kıyı medeniyetlerinin sömürgecilikte faydalı olduğu söylenebilir. Denize yakın yerleşimli koloniler liman kontrolü sağlar; Yeni topraklar ele geçirmek, gerekli malzemeleri elde etmek ve ekonomik kazanç elde etmek için farklı yerlere seyahat ettikleri biliniyor.

Eski Yunan ve İyon uygarlıkları gittikleri yeni topraklarda limanları ele geçirip, ticaret alanları oluşturarak hem ticari hem de tarımsal faaliyetler yürütürlerdi. Yunanlılar ve İyonyalılar gittikleri her yerde ikinci vatanlarını yapmışlardır. Deniz kolonizasyonu gerçekleştiren uygarlıkların önemli bölgeleri:

 • İon: Keras (Giresun), Kalkhedon (veya Chalcedon-Kadıköy)
 • Fenike: Kıbrıs, Kartaca, Malta
 • Yunanca: Byzantion (İstanbul’un ilk adı), Bingazi, Amasra, Halikarnas.

Sömürgeciliğin deniz medeniyetlerinde daha yaygın olduğundan bahsetmiştik. Özellikle Fenikeliler onu İngiltere kıyılarına kadar genişlettiler.

Karadaki sömürgecilik örneğine baktığımızda Asur uygarlığının faaliyetleri ile karşılaşırız. Asurlular, kara ticaretini kolonileştiren ilk uygarlıktı. Ticaret amacıyla Anadolu’ya gelen Asurlular, karum adı verilen ticaret merkezleri kurarak kolonyal faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Ayrıca Anadolu uygarlıklarının Asurluların bu yolla kolonileşmesi ile yazıyı Asurlulardan öğrendiği bilinmektedir.

Sömürge nedenleri

koloni ne demek? sömürgecilik ne demek? Sorularınızın cevaplarını bulduktan ve tarihini inceledikten sonra, sömürgeciliğin nedenlerine bir göz atalım.

 • Kayıp toprakları genişletmek ve diğer devletler üzerinde hakimiyet kurmak
 • Hammadde ihtiyacını karşılamak, daha fazla tarımsal ürün elde etmek
 • Fazla üretilen malları satma, ticaret yapma ve zengin olma arzusu
 • Savaşlarda kullanılmak üzere asker sağlayarak orduyu güçlendirin.
 • değerli eşyalara el koy

sömürge sonuçları

Sömürgecilik tamamen zararlı görünse de, birçok avantajı vardı. Kolonizasyonun sonuçlarına bakalım.

 • Uzun zamandır kararlar ve denizler üzerinde ticaret savaşları var.
 • Sömürgecilik tarihine baktığımızda birçok toplumun sömürüldüğünü görürüz.
 • Ticari faaliyetler yürütülürken diğer uygarlıklardan kayıp eşyalar temin edilmiştir.
 • Kolonizasyonun faydalı sonuçlarından biri de; kültürel etkileşimdir. Sömürgecilik sayesinde bilgi daha hızlı yayıldı.
 • Ticaret, kolonizasyondan önce tarıma (nadiren çok sınırlı bir ticari faaliyet) dayanan ekonominin omurgasına da dahil edildi.
 • Ticaret yollarının önemi arttı.
 • Denizcilik faaliyetleri, gemi inşa ve onarım gibi faaliyetlere özel önem verilmektedir.
 • Denizlerin hakimiyeti hem siyasi hem de askeri açıdan önem kazandı. Deniz savaşlarını kazanın; Güçlü gemiler inşa edildi, güçlü deniz orduları yaratıldı.

Birinci Çağ’ın sona ermesiyle sömürgecilik birdenbire ortadan kalkmadı. Aslında, değişikliklere uğradı ve içeriğini genişleterek yeni kavramlara yol açtı. Bu kavramlar günümüzde “emperyalizm” ve “sömürgecilik” olarak adlandırılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here