Koyunhisar Muharebesi, Osmanlı Devleti tarihinde çok önemli bir yer tutan, 18-27 Temmuz 1302 tarihleri ​​arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan bir muharebedir. Bazı tarihçilere göre Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasındaki ilk silahlı çatışma olan bu savaş, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun da başlangıcı oldu.

Osmanlı beyliğinin devlet ve imparatorluk olma yolunda hızlı adımlar atma isteği Koyunhisar savaşının nedeniOsmanlı Beyliği’nin kurulmasından sonra, önce Bilecik’in Yenişehir yöresini kuşatıp ele geçirdi, ardından gözünü İznik ve Bursa’ya dikti. Osman Gazi komutasındaki Osmanlı ordusu, hedeflerine bir an önce ulaşmak için İznik’i ele geçirmeyi amaçladı ve İznik’i kuşattı. Osmanlı İmparatorluğu’nun durdurulamaz ilerlemesinde bir tehdit gören Bizans tekfurları, durumu Bizans İmparatorluğu’na bildirerek yardım istediler. Yardım çağrısına hemen yanıt veren Bizans İmparatorluğu, Heteriarch Mouzalon komutasında iki bin kişilik bir orduyu bölgeye gönderdi. Osman Gazi bu ordunun İznik’e doğru ilerlediğini duyunca Bizans ordusu ile Bizans ordusu birleşerek Koyunhisar’da Bizans ordusunu engelledi.

Bizans ordusu böyle bir adımı hiç beklemiyordu. Bursa’nın Yenişehir bölgesindeki Koyunhisar’da (bugünkü Hamidiye köyü), 2.000 kişilik bir Bizans ordusu, 5.000 kişilik bir Osmanlı ordusuyla çatıştı. Osmanlı ordusunun açık ara ordudan kat kat üstün olan büyüklüğüne Osman Gazi’nin askeri taktikleri ve cesur hareketleri de eklenince Osmanlı ordusunun savaştan galip çıkması kaçınılmazdı. Bizans ordusunun bir kısmı kaybederken, geri kalanı gemilerine binerek Bizans’a döndü.

Bazı Ansiklopedi Çeşitli kaynaklarda Bafei Muharebesi olarak da bilinen bu savaş, Osmanlı Beyliğinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Koyunhisar Savaşı’nın Nedenleri

 • Osmanlı fetih politikası bu savaşın başlıca nedenlerinden biridir. Sonuç olarak, Bizans tekfurları yardım için Bizans İmparatorluğu’na döndü. Koyunhisar Savaşı’nın asıl sebebi, Bizans imparatorunun Osmanlı Devleti’nin varlığını engelleyerek Osmanlı Devleti’nin varlığını sona erdirmek istemesidir.
 • Bizans’ın çıkarlarını korumak, Osmanlı beyliğinin Bizans topraklarında yeni yerler işgal etmesini engellemek dileğiyle.
 • Osmanlı beyliği açısından bakıldığında, fetihlerin devamı ve İmparatorluk düzeyine çıkma arzusu, güçlü bir devlet anlayışı içinde adımlar atılması.
 • Koyunhisar Savaşı’nın NedenleriBunun bir nedeni, Osmanlı beyliği Bizans’ın Anadolu’daki varlığını zayıflatması ve onları Anadolu’dan tamamen çıkarmak istemesidir.

Koyunhisar Savaşı’nın Sonuçları

 • Bizans İmparatorluğu tarafından tehdit olarak görülen Osmanlı beyliği kendini kanıtlama fırsatı bulmuştur.
 • Zayıf bir durumda olan Bizans İmparatorluğu bu savaşta yenildi ve daha da zayıfladı.
 • Osman Gazi savaşı kazandıktan sonra Anadolu’da daha da ünlendi. Böylece Osmanlı beyliği bölgede prestij kazanmıştır. Koyunhisar Savaşı’ndan sonraOsmanlı Devleti’nde Anadolu’nun diğer bölgelerinden Osmanlı Beyliği’nin katılımı artmıştır.
 • Osmanlı beyliği savaşı kazanmasına rağmen Osman Bey’in yeğeni Aydoğdu Bey’in savaş sırasında ölümü üzüntüye neden oldu. Aydoğdu Bey’in türbesi Koyunhisar şehrinin girişinde yapılmıştır.

Koyunhisar Meydan Muharebesinin Önemi

Bizans İmparatorluğu’nun paralı askerlerine karşı kazanılan bu ilk zafer, Osmanlı Devleti için çok önemlidir. Koyunhisar Meydan Muharebesinin ÖnemiGelin madde madde bakalım.

 • Bu savaş sırasında Osmanlı Devleti hâlâ bir beylikti. Halil İnalcık ve bazı tarih profesörlerine göre; Koyunhisar Savaşı – Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş savaşı.
 • Koyunhisar Meydan Muharebesinin ÖnemiBunlardan biri de Bizans İmparatorluğu ile ilk iletişimin olmasıdır. Savaştan sonra Bizans İmparatorluğu zayıfladı.
 • Taktik maharetini Koyunhisar Meydan Muharebesi’nde sergileyen Osman Gazi, birçok gönüllünün ve Osmanlı’ya akın eden Osmanlı ordusuna katılmak isteyenlerin dikkatini çekti. Bu, Osmanlı Devleti’nin prestijini ve ordunun gücünü artıran önemli bir husustur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here