300 Spartalı filminin kahramanı Kral Leonidas – Spartalı kral.. 2. Anaxandrides’in oğludur. Dedesi Kral Leon’dur. Kleomenes I’den sonra tahta çıktı. Kendi ordusundan sayıca üstün olan Pers ordusunu Kral Leonidas yönetti. Thermopylae SavaşıBununla tanınır.

Kral Leonidas’ın Hayatı

Sparta Kral LeonidasKendinden büyük iki erkek kardeşi vardır. Bu durumda tahta çıkma ihtimali oldukça düşükken, Doria isimli kardeşi Sicilya’daki savaşta ölmüş ve geriye sadece Cleomenes isimli bir erkek kardeş kalmıştır. Bu kardeşin şüpheli bir intihar sonucu ölmesiyle, Leonidas Tahtın tek varisiydi. LeonidasBabasının ölümünden sonra tahtın tek varisi olduğu için daha sonra Sparta kralı olan Celomena’nın kızı Gorgo ile evlenir.

Thermopylae Savaşı (termofil)

Kral LeonidasSahip olduğu az sayıda savaşçıya rağmen MÖ 480’de. kendisinden çok daha fazla olan Pers ordusuna karşı efsanevi savaşını verdi. Thermoplai SavaşıBununla tanınır. MÖ 480’de gerçekleşen bu savaşta eforları, yani tanrıları ve rahipleri gönderdi. Thermopylae GeçişiNe Leonidas Onunla birlikte 300 kraliyet koruması ve askeri gönderildi.

Geçitte, Xerxes liderliğindeki büyük bir Pers ordusu tarafından karşılanacaktı. Kral LeonidasŞans yok. Geçide birkaç askerle gönderilmesinin nedeni, görev sonunda mutlaka öleceğine inanılmasıydı. Çünkü savaşa gitmeden önce kahin, Sparta’nın kurtuluşunun ancak krallardan birinin ölümüyle geleceğini söylemişti.

LeonidasXerxes’in Pers ordusuyla Termofala geçidiSavaşın ilk gününde Serhan, Spartalılara silahlarını bırakmalarını emretti. Rağmen LeonidasSavaş deneyiminin olanakları hakkında yazılı bir kaynak olmamasına rağmen Leonidasve Spartalılar cesaretleriyle tanınırlar. Cesaretiyle tanınan bu kral ve astları 300 Spartalıkollarını bırakmayı reddetti.

Bu geçide giderek kendisine ilave birlik gönderileceği vaadiyle Pers ordusuna gönderildi. Leonidas Aslında, kendisine ek bir birlik gelmeyeceğini biliyordu. Kehaneti biliyordu ama ephorların verdiği görevi tamamlayamadığı için 2 gün bu geçişte askerleriyle savaştı. Hem kehanetin gerçekleşmesi hem de antik Yunanistan’ın harap durumdayken toparlanmasının uzun zaman alması nedeniyle. Leondias‘ ek birlik yardımı almadı.

İki gün için Leonidas ve emrinizde 300 Spartalı Pers okçularına ve atlılarına başarılı bir şekilde direnerek geçitte kaldı. üçüncü gün ise Leonidas Emrindeki askerlere iyi bir kahvaltı yapmalarını çünkü Hades ile akşam yemeği yiyeceklerini söyledi.

Pers ordusu karşısında sayıca az olan Spartalılar, üçüncü gün her iki taraftan gelen saldırılara karşı koyamadılar. Leonidas onunla birlikte öldürüldü. Spartalılar, LeonidasBir ceset almaya çalıştılar ama savaş sırasında ordunun büyüklüğündeki farklılıklardan da anlaşılacağı gibi LeonidasCeset kurtarılamadı. Herodot’a göre; LeonidasXerxes’in emriyle başı kesildi ve geri kalan vücut çarmıha gerildi.

Spartalılar, savaştaki ölümün en görkemli ölüm olduğunu görerek, genellikle savaştaki ölümün yasını tutmazlar. Leonidas keder ve kedere gömüldü. LeonidasBu dik ve ağırbaşlı duruş, tüm Spartalılar arasında ağızdan ağza anlatıldı ve antik Yunanistan’ın her yerinde duyuldu.

LeonidasÖlümünün yerine, kendisinin ve halkının ölümünün anısına aşağıdaki yazıtla oyulmuş bir aslan anıtı dikildi:

Git Spartalılara söyle, geçen yabancı

Burada onun yasalarına uyarak yatıyoruz. –– Thermopylae’deki Yazıt (Simonides’in şiiri)

film 300 spartalı

Leonidas ve askerlerin Thermopylae adlı Epik Savaşİlgili Film 16 Mart 2007 300 Spartalı bu isimle yayınlandı. Zack Snydar’ın yönettiği bu filmde Gerard Butler, Leonidas’ı canlandırıyor..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here