Kısaca Eklemli Prenslik Ayrıca şöyle bilinir Menteşoğulları Prensliği, Selçukluların Anadolu devletinin yıkılması sonucu oluşan Anadolu beyliklerinden biridir. Güneybatı Anadolu’da kuruldu. Menteşe Beyliği bir Türk beyliğidir.

Menteşe Beyliği; 1261 yılında Muğla vilayetinin bir bölümünde kurulmuş ve 1424 yılında dağılmıştır.. Diğer Anadolu beylikleri gibi Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Menteşe Beyliği TarihiŞuna bir bakalım.

Menteşe Beyliği’nin kuruluşu

Selçukluların Anadolu devleti, Moğol zulmünden kaçma ve doğudan gelen Türk boylarını Batı Anadolu’nun uç bölgelerine iskan etme politikası izlemiştir. Böylece Bay Menteşe Komutaları altındaki Türkleri de Muğla bölgesine yerleştirdiler. Ancak istikrarlı bir şekilde artmaya devam eden Moğol baskısı, Anadolu Selçuklu devletinin merkezi gücünü azaltmış, böylece sınır beylikleri geniş hareket serbestliği yaşamaya başlamıştır.

Böylece Menteşe Bey yönetimindeki Türkmenler1261 yılından sonra Muğla ve çevresinde fetih hareketleri geliştirerek konumunu sağlamlaştırdı. Muğla, 1278’de Bizans İmparatorluğu tarafından kuşatılmasına rağmen alamadılar. Bizans İmparatorluğu’nun bu başarısız hareketinden sonra, Bay Menteşe Vakit kaybetmeden Aydın ve Güzelhisar’ı ele geçirerek (1282) Menderes havzası ve güneyindeki bölgeye hâkim oldular.

  1. yüzyılın ikinci yarısından sonra hızlanan fetih hareketleri. Eklemli Prenslik; Finike, Kaş, Elmalı, Muğla’nın tamamı, Çameli, Acıpayam, Tavas, Bozdoğan ve Çin gibi bölgelere hakim olan bu beylik, Akdeniz’de faaliyet göstermiştir.

Menteşe Beyliği’nin yükseliş dönemi

Menteşe Beyliği’nin yükseliş dönemi 1282’den sonra faaliyette olan Bay Menteşekaynaklarda adı geçmiyor. Bu durumda Menteşe Beyliği’nin Kurucusu o, hangisi… Menteşe Bey 1282 veya 1283’te öldü. değerlendirildi. Menteşe Bey’in ölümüBundan sonra tahta oğlu Mesud Bey geçti. Bizanslılar durumun farkına vararak Muğla’ya Karya adını verdikleri bir sefer başlattılar ancak Mesut Bey bu saldırıyı püskürtmeyi başardı. Daha sonra Mesut Bey 1300 yılında Rodos adasına bir sefer düzenleyerek adayı fethetti. Bu durum papalığı taşınmaya zorlamış ve 1310 yılında Rodos’ta Aziz John Şövalyeleri ile başlayan seferler, 1314 yılında Rodos adasının Hristiyanlar tarafından yeniden alınmasına kadar devam etmiştir.

Mesud Bey’in 1320’de ölümü üzerine yerine oğlu Şukauddin Orhan Bey, Rodos seferi düzenleyerek adaya dönmek istediyse de başarılı olamadı. Şukauddin Orhan Bey’in 1340 yılında ölümü üzerine oğlu İbrahim Bey tahta çıktı. O sıralarda Latin haçlılar İzmir’i işgal etmiş, Aydınoğulları Umur Bey önderliğinde İzmir’i geri döndürmeye çalışmıştı. Türk birliğine önem veren Eklemli PrenslikAydınoğullarını destekledi ve bu dönemde Latinlere sürekli zulmetti. Swivel ve Venedik arasındaki deniz mücadelesi1355 Antlaşması ile sona erdi. Bu anlaşmadan 5 yıl sonra; 1360 yılında İbrahim Bey’in ölümü üzerine Eklemli Prenslik; İbrahim Bey’in üç oğlu; Musa Bey (1359–1374), Ghiyaseddin Mehmed Bey (1359–1390) ve Gazi Mehmet Bey (1359–1391) tarafından üçlü bir yönetim şeklinde yönetilmiştir.

Menteşe Beyliği’nin Düşüşü

Menteşe Beyliği’nin Haçlılarla Mücadelesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir başka Anadolu beyliği; Anadolu ve Rumeli’ye doğru hızla yayılmaya devam etti. Nitekim 1390’da dönemin Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, 1402 Ankara Savaşı’na kadar Anadolu seferleri düzenlemiştir. Eklemli Prenslikve onu ilhak etmedi.

1402’de Osmanlı Devleti, Osmanlılar ile Timurlular arasındaki savaşı kaybetti. Timur, Anadolu beyliklerinin topraklarını eski yerlerine iade etti. menteşe bölgesisipariş neydi Menteşeoğlu İlyas Beybölgede hakimiyet kazandı. 1402 ile 1413 arasındaki fetret dönemi menteşeoguller1414’te Osmanlı Padişahı I. Mehmet’in egemenliğini tanıdı ve 1424’te döngülertamamen Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası oldu.

Prensliğin eklemli mimarisi

Anadolu’nun güneybatısında uzun süre egemen oldu. Prensliğin eklemli mimarisi çok önemli yapıları ortaya çıkardı. Şimdiye kadar sadece mimari değil, kültür ve sanat eserleri de var. Prensliğin eklemli mimarisineye ait; bölgede camiler, medreseler, türbeler ve diğer sosyal kurumları inşa edenler. Eklemli Prenslik Fakülte düzeyinde çok nitelikli medreseler inşa ettiler.

Prensliğin eklemli mimarisien parlak yapı; 1404 yılında İlyas Bey tarafından Balat’ta (Milet) yaptırılan İlyas Bey Camii’dir. Türk sanatının özgün ve nadide bir örneği olan İlyas Bey Camii; 2007-2012 yılları arasında külliyedeki diğer yapılarla birlikte restore edilmiş ve bu restorasyon projesiyle kültürel mirasın korunmasını amaçlayan Europa Nostra’dan tarihi eserlerin renovasyonu ve korunması kategorisinde ödül almıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here