Metafizik, fizik biliminden başka bir fizik bilimiyle açıklanamayacak olan demektir. Metafiziğin birçok tanımı olmasına rağmen, eski Yunan filozofu Aristoteles metafiziği, duyumsanabilir dünya ile tasavvur edilebilir dünya arasındaki fark olarak tanımlamıştır.

metafizik nedir? Bu soru daha çok teknik detay olarak tanımlanabilse de, metafizik ne demek? diye sorulduğunda akla biraz daha basit bir tanım geliyor. Bu sorunun cevabı, sözlükteki “doğaüstü” terimine, yani “duyularla algılanamayan varlıkları konu alan felsefe”ye tekabül etmektedir. Bu şu anlama gelir. Metafizikte; Din felsefesi, akıl felsefesi, algı felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefesi gibi birçok konu vardır. Bu felsefeler anlaşılırlık ve yapı bakımından alt başlıklarla incelenmeye başlandı. Bu, yıllarca süren sanrılar da dahil olmak üzere, eksik bir metafizik anlayışı nedeniyle oldu. Bu nedenle metafiziğin tüm kavram ve tanımlarını doğru bir şekilde anlamak gerekir. Bu kavramlardan biri de düşünme biçimidir. Metafizik düşünce nedir? Bu, diyalektik düşüncenin tam tersidir. Doğal, bilinçli, toplumsal nesne ve olgular; Kendisine bağımsız ve değişmez olarak değer veren bir düşünce tarzıdır.

Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Metafizik varlıklar ne anlama gelir? Bu terimi öğrenelim. Bu kavram, varlığın ilk ilkelerini, sebeplerini kısacası temellerini ele alan en genel disiplindir. Metafiziğin konusu olmayan şeyler de uzun yıllar metafiziğin kapsamına girmiştir. Metafiziğin konusu olmayan şeylerin yanlışlıkla metafiziğe dahil edilmesinin nedeni ontoloji olmalarıdır. Çünkü metafiziğin ortak özelliği, bu kavramın bütün problemlerinin ontolojik olmasıdır.

Dinde metafizik nedir?

Bu düşünce birçok alanda geçerli olan ama her alanda geçerli olmayan bir düşünce tarzıdır. Dinde metafizik nedir? sorusu, dinde metafizik olmayacağı düşüncesiyle sorulur. Ancak, felsefede metafizik nedir? Soru ne kadar olasıysa, soru o kadar normal ve olasıdır.

Bu sorun, ilk İslam filozofu Kindi tarafından mümkün kılındı. Peygamber Muhammed ve Aristoteles’ten etkilenen Kindi, Müslümanları bağımsız ve sistematik bir felsefe disiplini olarak metafizik ve terminolojisiyle tanıştırdı.

Kindi, “Fi’l-Felsefeti’l-ûlâ” adlı eserinde metafiziğin ana konusunun; Bunun birinci hakikat olduğunu ve ilk sebebe paralel olduğunu görerek, Allah’ın varlığı konusunu ele almıştır. Kindi’nin kitabında; Filozofun teolojik ve metafizik düşüncesini “aslî sebep” ve “hakîkî sebep” kavramları üzerine başarıyla inşa ettiğini görüyoruz.

Metafizikçi nedir?

Bu düşünce tarzına bağlı kalan, bilinmeyeni araştıran ve yorumlayan kişilere metafizikçi denir. Bu kavram metafizik bir kavram olduğu için konu hakkında bilgi sahibi olmadan ben bu konuda uzmanım diyen herkesin bilgisine güvenmek yanlış olur. Bu ilginç konu hakkında bilgi almak istiyorsanız konunun kavramlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra tarihte bu konuda araştırma yapmış ünlü kişilerin eserlerini incelemenizde fayda var. Tarihte bu alanda dikkate değer kişiler şunlardır:

 • Alasdair Macintyre
 • Alexander Koire
 • bernard williams
 • Ananda Coomaraswamy
 • William Lane Craig
 • John Dewey
 • Donald Davidson (filozof)
 • Elealı Zenon
 • Frank Ramsey
 • George Edward Moore
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 • Jeremy Bentham
 • John Leslie Mackie
 • Immanuel Kant
 • Mary Kate McGowan
 • Robert Merrihue Adams
 • Sally Haslanger
 • Arthur Schopenhauer
 • Peter Şarkıcı
 • Baruh Spinoza
 • Thomas Aquinas
 • Paul Tillich
 • alan watt

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here