Mezolitik dönemkuzey taşı Yaş Ve ünlü. Mezolitik dönem, insan gelişiminin Paleolitik ve Neolitik arasında kalan kısmıdır. Tarihçiler bu dönemi M.Ö. 22.000 ila 10.000 yıl öncesine aitler.

Mezolitik dönem olarak da bilinen bu dönemin bir diğer adı; Bu epipaleolitik çağdır. bazı kaynaklardan mezolitik çağ olarak da adlandırılan bu dönem; Bu, Paleolitik dönem (kesilmemiş taş çağı) ile Neolitik dönem (cilalı taş çağı) arasındaki geçiş dönemidir.

Mezolitik ne demektir? Bir sözlük anlamına bakıp bir kelimenin kökenini incelediğimizde; Bunun mesos veya orta ile lithos veya taş kelimelerinin birleşimi olduğunu görüyoruz. dilimize; orta taş devri Epipaleolitik olarak tercüme edilen bu dönem, arkeologlar tarafından da adlandırılmaktadır.

Mezolitik çağ nerede gerçekleşti?

MezolitikPaleolitik ve Neolitik arasındaki geçiş Bir dönemdi. Özellikle tarımın başlaması ve insan gruplarının sakinleştirilmesi ile karakterize edildi. Petroglifte tasvir edilen insanlar ve hayvanlar Mezolitik tipik sunum Sibirya, Rusya’daki Altay dağları.

Mezolitik çağın özellikleri nelerdir?

Bu, MÖ 10.000 arasında oldu. 5000 yılına kadar devam etmiştir. Bu geçiş dönemi, karada çeşitli jeolojik ve iklimsel değişikliklerin meydana geldiği tarih öncesi insanın yaşamı ve tarihindeki çeşitli değişikliklerle birleştirildi.

Bu dönemlerde gelişen bazı olaylar sonucunda insanlar bir dönem bitip başka bir dönem başlayana kadar yaşamış, dolayısıyla her dönemin kendine has özellikleri olmuştur. Paleolitik çağda buzul çağlarının sona ermesi, iklim ısınması ve uygun ekolojik ortamın oluşması Mezolitik’in Başlangıcı temellerini attı. İklime uygun yeni ekolojik ortam sayesinde; yeni bitki ve hayvan türleri ortaya çıktı, çeşitlilik ortaya çıktı.

Mezolitik Çağın Özellikleri Baktığımızda sadece hayvan ve bitki türlerinin çeşitliliği değil, bunun sonucunda insanların da farklı yaşam aktiviteleri sergiledikleri gözlemlenmiştir. Paleolitik çağda buzulların erimesi sonucu insanlar Mezolitik’in BaşlangıcıHeyelanlarla genişleyen sulak alanların çevresine yerleşimler kurmaya, doğal yetişen tahılları biçmeye ve öğütmeye başladılar.

Mezolitik çağın özellikleriGeçmişten gelen bu eylemler, bir sonraki dönemin, Neolitik çağın da temelini attı. Mezolitik dönemNeolitik dönemde doğada yetişen tahılların toplanması ve öğütülmesi; Bu, tahıl ekimi de dahil olmak üzere tarımsal bir faaliyete dönüştü.

Mezolitik çağın özellikleriDiğerleri; yiyecek birikiminin başlangıcı, mağaralarda çizilen çizimlerle ilk resim sanatı. Ayrıca bu dönemde köpek ilk evcil hayvan olarak algılanır.

Mezolitik dönemde yapılan aletler

Mezolitik dönemTarımsal faaliyetin temelleri Osmanlı Devleti’nde atılmış olsa da insanlığın var oluşundan bu yana süregelen Paleolitik dönemdeki avcılık ve toplayıcılık gibi asıl faaliyetler terk edilmemiştir.

Mezolitik çağın özellikleriBunlardan biri de bu dönemi benzersiz kılan şeydir. mikrolit küçük taş aletler. Paleolitik dönemde bazı aletler yapılmış olsa da, Mezolitik dönemdaha detaylı ve ince işlem gerektirir. mikrolit “Küçük taş aletler” adı verilen küçük taş aletler bu dönemin en dikkat çekici icatlarından biridir.

Mikrolitik dönemde; Bu çakmaktaşı ve obsidyen taş aletlerle kazma ve delmeye yarayan aletlerin üretilmesi, Mezolitik dönemde avcılık faaliyetlerinde silah kullanımının gelişmesine yol açmıştır.

Mezolitik dönemde üretilen aletler bir önceki döneme göre farklılıklar göstermiştir. Örneğin Mezolitik dönemde; kemik çalışması da önceki döneme göre iyileşti. Ayrıca seramik işçiliği; Mezolitik dönemde ortaya çıktığına dair çeşitli veriler vardır.

Anadolu’da Mezolitik dönem

Anadolu’da Mezolitik dönem; MÖ 14000 ile 9000 yılları arasında yaşadı. Ülkemizde yapılan arkeolojik kazılarda Mezolitik Çağ’a ait buluntular; Toros Dağları’nın güneyinde, Marmara Denizi bölgesinde ve Karadeniz’in orta kesiminde bulunmuştur.

Anadolu’da Mezolitik döneme ait buluntuların bulunduğu yerler:

  • Okuzini Mağarası, Karain, Beldibi (Antalya)
  • Tekkeköy (Samsun)
  • Baladiz (Burdur-Isparta arası)
  • Şile (İstanbul)
  • Pınarbaşı (Konya)
  • Ören (Gelibolu)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here