Mohaç Savaşı veya Mohaç Savaşı, 29 Ağustos 1526 Osmanlı Devleti ile Macaristan Krallığı arasında. Mojac Ovası’nda Savaşkamyon. Tarihin en kısa savaşlarından biri olan bu savaş, dönemin padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın komutasında 2 saat süren bir muharebede Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlanmıştır.

Mohaç savaşının kısa sürede kazanılmasının nedeni; Osmanlı ordusu tarafından hafif süvari birliklerinin kullanılması ve Avrupalıların henüz görmediği 300 hareketli top ve etkili tüfek kullanımı. Osmanlı ordusunun hareketli topçu kullanması karşısında çaresiz kalan Macar ordusunun ağır süvarileri savaşı kısa sürede kaybetti. Macaristan’ın ağır yenilgisine yol açan Mohaç Muharebesi’nin nedenleri ve sonuçlarıHadi düşünelim.

Mohaç Savaşı’nın nedenleri

Mohaç Savaşı’nın nedenleri; Gerçek şu ki Macaristan, Habsburglar ile Avusturya hanedanının yakınlaşmasında Osmanlı devleti için bir tehdit gördü. Osmanlı Devleti birçok kez konuyu Macaristan Krallığına havale ederek anlaşmaya varmaya çalışsa da bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmış ve Osmanlı Devleti askeri güç kullanmaya karar vermiştir.

Osmanlı Devleti ile Macarların buluşması 1353 yılında Osmanlıların Rumeli’ye geçmesiyle başladı. Bu yıldan itibaren; Kendilerine Katolik dünyasının öncüleri diyen Macarlar, Osmanlı Devleti ile birçok kez karşı karşıya gelse de bütün savaşlar Osmanlı Devleti’nin lehine sonuçlanmıştır. Bütün bu savaşların yanı sıra Osmanlı Devleti’nin 1521’de Belgrad’ı alması, iki kez kuşatmasına (1440 ve 1456) rağmen alamadığı Macaristan Krallığı’na ağır bir darbe vurdu. Belgrad’ın Osmanlı devleti tarafından alınması, iki devlet arasındaki savaşların daha da şiddetlenmesine yol açtı.

Macaristan seferine karar verecek olan Kanuni Sultan Süleyman; Alman Kutsal Roma İmparatoru Charles V ile Fransa Kralı I. Francis (Francis) arasındaki rekabet. Pavia’da meydana gelen savaşta; Francis I, Charles V tarafından yakalandıktan sonra I. Francis’in annesi Louise de Savoy; İstanbul’a bir elçi göndererek Kanuni’den oğlunu kurtarmasını istedi. Charles V’in gücünü kırmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman bu teklifi kabul etti; Osmanlı Devleti’ne karşı Eflak, Boğdan ve eyaletlerle anlaşma yapan Macaristan Krallığı’na savaş ilan etti.

Mohaç Muharebesi’nin Özeti

Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan Krallığı ordularına farklı devletlerden yardımcı kuvvetlerin geleceğini öğrenince akıncıları bölgeye göndererek Macar ordusunun yardım almasını engelledi. 28 Ağustos 1526’da Kanuni Sultan Süleyman, Sadrazam İbrahim Paşa, komutanlar ve tecrübeli askerlerden oluşan bir askeri meclis toplandı. Mojac OvasıGeldik, toplandık. Mecliste; Yahyapaşazade Malkoçoğlu Bali Bey, zırhlı Macar süvarilerinin birlikte taarruza geçmeleri halinde tehlike oluşturacağını öne sürerek, düşmana yandan ve arkadan saldırılmasını teklif etti ve bu teklif kabul edildi.

Macar ordusu sağ ve sol olmak üzere iki hatta ayrıldı. Savaş, 29 Ağustos’ta Macar sağ kuvvetlerinin sürpriz saldırısıyla başladı. Soldaki Rumeli ordusu, Macar zırhlı süvarilerine saldırıp geri çekilip onları Osmanlı topçularının menziline soktuysa da, topçular vurulamadı ve toplar süvarilerin üzerinden geçti. Başarısız bombardıman, ikinci Macar hattını ilerlemeye ve Türk kampına girmeye zorladı. Macar piyadesini soyma girişimini gören Türk ordusu karargahı ve Yeniçeriler 15-20 dakikada yoğun ateş açtı. Osmanlı kaynaklarında Macarların, özellikle Süleyman’ın Ruznamesi’nde Kemalpaşahazede ve Peçevi’nin yeniçerilerinden yoğun ateş açması sonucu ağır kayıplar verdikleri ve öldükleri yazılmaktadır.

Mohaç Muharebesi’nin sonuçları ve önemi

Mohaç Muharebesi’nin Sonucuv; 6 gün boyunca savaş alanında dinlenen Osmanlı ordusu, halkın kaçması nedeniyle Macaristan Krallığı’nın başkenti Budin’e doğru ilerledi; Kraliçe Mary, soylular, devlet adamları ve Yahudiler şehirde kaldı. Yahudilerin başı Salamon ve beraberindeki heyet, Budin kalesinin anahtarını Kanuni Sultan Süleyman’a teslim etti.

  • Mohaç Muharebesinin Önemi; Hıristiyanlığın en güçlü savunma hattı kırıldı.
  • Macaristan’ın ilhakına (Osmanlı-Avusturya savaşları) yol açacağı varsayılan seferler başlatıldı ve Macar toprakları parçalandı.
  • iki saat uzunluğunda Mohaç Muharebesinin Önemi: Bu durum, papalığın Osmanlı akınlarının son kalkanı olarak gördüğü Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı Devleti’nin koruması altında olması açısından önemlidir.
  • Osmanlı tarihinin en kısa zaferi olan Mohaç Muharebesi öyleydi.
  • Mohaç SavaşıOsmanlı ordusu ile; Viyana kuşatmasından önce Orta Avrupa ve Balkanlar’daki hakimiyetini pekiştirdi.
  • Yenilgiden sonra Macar kralının yerine Osmanlı devletinin seçtiği bir kral getirildi. Bu politika Osmanlı fethinin yöntemlerinden biridir, Osmanlı yönetimi tarafından fethedilen bölgede hiçbir tepki verilmeden ve dengeler bozulmadan ısıtılan bölge daha sonra tamamen ilhak edilmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here