Muvafakatname, çeşitli durumlarda işlemleri tamamlamak için kişinin bilgisinin ve onayının alındığını gösteren bir belgedir. Genel olarak izin belgesi olarak da adlandırılan bu belge, çeşitli alanlarda bulunabilen resmi bir belgedir. Resmi kurumlarda sıklıkla görebildiğimiz bu belge müsamaha belgesidir.

rıza ne demek? TDK sözlüğünün anlamına baktığımızda “izin bilgisi içeren yazılı belge” tanımına rastlıyoruz. Bu belge ağırlıklı olarak alım, satım ve ortaklık gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Bu konudan sorumlu kişi tarafından hazırlanması gereken bu belge birçok kurumda işlemler için ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu, özellikle emlakta sıklıkla kullanılan bir belgedir. Eşlerden biri kendisine ait taşınmazı satmak istediğinde Türk Medeni Kanunu’na göre eşinden izin almak zorundadır. Eş kabul etmezse satış gerçekleşmez. Bu gibi durumlarda muvafakatname önemli bir belgedir.

Bu belge izin belgesi olduğu için farklı sektörlerde bulunabilir. 18 yaşından küçük çocukların tek başına veya gözetim altında seyahat etmesi, çocukların katılmak istedikleri spor müsabakalarına katılım başvurusunda bulunmaları gibi işlemler için noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.

Seyahat eylemini bu örnekler üzerinde detaylandırıyoruz. Her şeyden önce, tüm uçuşlar seyahat süresi için rezerve edilmelidir. Bu noter tasdikli belge ile uçağa girişte ve yolcu uçağa kabulünde yetkili personel çocuğa eşlik edecektir. Çocuk bir ebeveynle birlikte seyahat edecekse, seyahat etmeyen ebeveyn bu belgeyi noter aracılığıyla alabilir ve seyahat iznini resmileştirebilir. Çocuk, ebeveynlerden biri ile değil, üçüncü bir şahıs ile seyahat edebilir. Bu durumda, noter huzurunda velinin imzaladığı yazılı muvafakatname ile üçüncü bir kişi eşliğinde gezi yapılabilir.

Ne onay verir?

rıza nedir? Soruyu tanımı ve örnekleriyle detaylandırarak bu belge hakkında detaylı bilgi edinmiş olduk. Belgenin türüne göre sorumlulardan temin edilebilecek olan bu resmi belge ıslak imzalı olarak düzenlenir. Bu belgenin birçok alanda bulunabilen resmi bir belge olduğunu belirtmiştik ancak en sık düzenlendiği alanlardan bazılarına bir göz atalım.

  • 18 yaşından küçük bir çocuğun en sevdiği sporu bir spor kulübünde yapmak istemesi durumunda ihtiyaç duyulabilir.

Bu, evli kişilerden birinin eşinden gayrimenkul satmak için örnek bir onay istediğinde ortaya çıkar.

  • Pasaport nedir? sorusu, bu belge sorulan kişilerin bazı durumlarda pasaport çıkartmak için cevap aradığı sorulardan biridir. Örneğin boşanmış kişilerin 18 yaşından küçük çocukları için pasaport çıkartmak istedikleri durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Banka muvafakatnamesi nedir? Bankacılık sektöründe onay gerektiren bir işlemde adına bu belge istenen kişilerin cevap aradığı sorulardan biri de budur. Örneğin konut kredisi arayan çiftlerden biri bir bankaya başvurursa, banka diğer eşten muvafakatname isteyebilir.
  • Aynı arsa veya apartman altında açılması gereken alkollü ve müzikli işyerlerinin açılması için bu belgeye ihtiyaç duyulabilir.
  • Tanıdığınız bir kişinin evine taşınmak veya bu adrese taşınmak istediğinizde muvafakatname istenebilir.

Onay nasıl alınır?

Muvafakatname resmi kurum ve kuruluşlara ibraz edilmesi gereken bir belge olduğu için mutlaka noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir. Karşılıklı veya duruma göre yetkili kurumdaki şahsen noter beyannamesi ile alınabilir. Bu belge pasaport işlemleri için düzenlenecekse daha önce verilmiş olan numunelere erişim için polise başvurabilirsiniz.

Noter huzurunda düzenlenen bu belge için bu yıl belirlenen belge ücretini ödemeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz yerdeki emniyet müdürlüklerinden talep ettiğiniz muvafakatname için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Rıza, onay tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir. Bu süre içerisinde bu belgeyi talep eden kurum veya kuruluşa ibraz etmeniz gerekmektedir.

Bazı durumlarda, bu belgeyi aldığınızı açıklayan bir dilekçe yazmanız istenebilir. Yetkili kişiler yardımıyla hazırlayabileceğiniz bu dilekçeler, belgeyi neden ve nerede kullanacağınızı gösteren imzalı belgelerdir.

Noter tasdikli muvafakatname, talep edilen diğer belgelerle birlikte talep eden kurum veya kuruluşa teslim edilir. Bu tür belgelerde işlem asıl belge ile yapıldığından belgenin aslını talep eden kurum veya kuruluşa ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir kopyasını saklamak isterseniz, fotokopisini çekebilir veya belgeyi tarayabilirsiniz.

Muvafakat almak için e-devlet sistemini de kullanabilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde e-devlet sistemindeki “adres beyanı muvafakat” hizmetini kullanabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here