paradokskendisiyle çelişen bir ifade veya fikir. böyle bir ifade paradoksal birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan bir ifade olarak tanımlanabilir. oksimoron denir.

Paradoks nerede kullanılır?Buna göre farklı tanımlamalar yapılabilir, işte burada işler karışmaya başlıyor. Özetle paradoksçelişkili bir ifade veya argümandır. Bazen paradoks çelişkili görünebilir, ancak aslında doğru olabilir. Paradoks mantığa meydan okur ve beklentilere aykırıdır.

Bir paradoks, birbiriyle çelişen fikirler sunar ve onları doğru olup olmadıklarını merak ettirecek şekilde birbirine bağlar. Böylece, paradoks çelişkili ifadeler içerir ve karışıklığa neden olur. Paradoksların Amacı eleştirel düşünmeyi serbest bırakmak ve muhakeme becerileri seviyemizi artırmak.

Çoğu durumda paradoks bu ne kesinlikle doğru ne de yanlıştır ve döngüsel akıl yürütmeye yol açar. paradoks ne demek? Araştırma yapıldığında kelimenin kökeninin Latince paradoxum ve Yunanca paradoxos kelimelerinden geldiği görülmektedir. Bunun eski Yunanca’da “dış” anlamına gelen “para” ile “düşünmek” anlamına gelen “dokein” kelimelerinin birleşiminden oluşan bir fiil olduğu görülmektedir. Bu kelimeleri birleştirerek paradoks “düşünmenin ötesinde” anlamına gelir. paradoksBu, düşünmenizin olağan, beklenen sınırlarının ötesinde düşünmenizi sağlayan bir fikirdir.

Mantık ve retorik alanında, paradokslar kafa karıştırıcı argümanlardır. Bilim ve matematikteki paradokslar, kabul edilmiş ilkelere meydan okudu. Literatürde, paradokslar, vurgulamak veya derinden anlamak için görünüşte uyumsuz iki fikri yan yana getirir.

Mantıksal paradoks nedir?

Çoğu insan mantıksal paradokslar kavramına aşinadır. Mantıksal bir paradoks, doğru veya yanlış olamayacak kadar çelişkili bir ifadedir. Başka bir deyişle, ifade doğruysa yanlış, yanlışsa doğrudur. Bu ifade kafanızı karıştırdıysa, bunun mantıksal paradoksun özü olduğunu söyleyelim. Bizi eleştirel düşünme ve muhakeme becerilerimizi geliştirmeye zorlarlar.

Farklı yerlerde defalarca duymuşsunuzdur: “Yumurtadan tavuk mu çıkar, yoksa yumurta tavuktan mı çıkar?” Soru mantıksal bir paradoks örneğikamyon. Evrim teorileri bir yana, bu durum mantıkla çözülemez.

Tavuk yumurtadan doğar, bu nedenle yumurtanın önce gelmesi mantıklıdır. Ancak tavuk yumurtlar, bu yüzden önce tavuk gelmelidir.

Bu, mantıksal bir paradoksun klasik bir örneğidir. Mantıksal paradoks örneklerine bakalım.

Mantıksal paradoks örnekleri

Edebi paradoksların nasıl çalıştığını anlamak için öncelikle mantıksal paradoksu iyi anlamak önemlidir. Paradoksun edebi aracına geçmeden önce, mantıksal paradoks örneklerine bakalım.

  • Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim.

Bu alıntı Sokrates’e atfedilir ve ilginç bir paradoks sunar. Hiçbir şey bilmiyorsa, hiçbir şey bilmediğini bilemez.

  • Söylediğim her şey yalan.

Söylediğim her şeyin yalan olduğunu söylediğimde doğruyu mu söylüyorum? Yoksa bunu söylerken yalan mı söylüyorum? Bu garip paradoks çözülemez.

  • Bu sorunun cevabı hayır mı?

Bu soru cevapsız kalıyor. Soruya “hayır” cevabı verirsek, doğru cevap “evet” olur. Ama evet cevabı verirsek, o zaman doğru cevap hayırdır. Bu paradoksun doğru bir yanıtı yok.

Şimdi mantıksal paradoks hakkında bilgi bizde olduğu gibi edebi paradoksUnun ne olduğunu öğrenelim.

Edebiyatta paradoks nedir?

Paradokslar, edebiyatta da sıklıkla keskin bir araç olarak kullanılır. Edebi bir paradoks, kendisiyle çelişiyor gibi görünen, ancak daha fazla düşünüldüğünde ya daha derin bir anlam ortaya çıkaran ya da gerçekten mantıklı olan bir ifadedir.

Edebi paradokslar genellikle derin bir şeyi göstermek için kullanılır. Yazarlar, birbiriyle çelişen iki fikri anlamlı bir şekilde karşılaştırmaya karar verdiler. Edebi bir paradoks genellikle bir hikayenin genel teması veya mesajı ile ilgilidir ve hikayenin daha derin anlamını vurgulamak için kullanılır.

Paradoksları düzeltmek zordur. Ancak bir yazar edebi bir paradoksu başarıyla kullandığında, bunlar son derece keskindir. Çelişkili iki fikre dayanan tek edebi araç paradoks değildir. Paradosk genellikle oksimoron, antitez ve ironi gibi retorik araçlarla karıştırılır.

Ancak bu edebi terimlerin çok farklı anlamları ve kullanımları vardır. Edebi paradoks örneklerini düşünün.

Literatürdeki paradoks örnekleri

Paradoksları kullanmak zor olsa da, birçok yazar bunu yapmaya çalıştı. ikisi birden mantıksal paradoksikisi birden edebi paradoksliteratürde sıkça rastlanır. Bazı edebi paradoks örnekleriBakalım ne olacak.

  • Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir.

Bu alıntı, George Orwell’in Hayvan Çiftliği’ndeki domuzların kurduğu ilkedir. Bu ifade paradoksaldır, çünkü biri diğerine eşit olamaz.

Bu eşitlik tanımına aykırıdır. Daha eşit olarak bakılsa bile, cümlenin iki bölümü birbiriyle çelişiyor ve başka bir paradoks katmanı yaratıyor.

Kitabın kendisi fikri paradoksaldır. Hayvanlar, insanlar için eşit haklar ister, ancak eşitlik arayışlarında hayvanlar, sınıf farklılıklarına dayalı totaliter bir rejime girerler. Bu hikayenin görünüşteki paradoksu bir alıntıda özetlenmiştir.

  • Dövüş kulübünün ilk kuralı, dövüş kulübü hakkında konuşmamaktır.

Dövüş Kulübü, Brad Pitt ve Edward Norton’la bir filme dönüşmeden önce Chuck Palahniuk’un bir romanıydı.

Bu mantıksal paradoks çünkü dövüş kulübünün kurallarını anlatmak için dövüş kulübünden bahsetmek gerekir.

Hikaye ayrıca birkaç daha büyük tematik edebi paradoks içeriyor. Örneğin anlatıcının asıl amacı kendisini terör eylemi yapmaktan ve intihar etmekten alıkoymaktır ancak bunun önündeki asıl engel kendisidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here