Sera etkisi, canlıların hayatta kalması için gezegenin sıcaklığını ideal koşullarda tutmak için gerekli olan, Dünya’nın termal ısınmasının doğal bir olgusudur.

Sera etkisine ne sebep olur? Doğal sera etkisinin Dünya’nın iklimi için gerekli olduğunu anlamak önemlidir. Sorun, kirliliğin (kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yakılması) yanı sıra ormansızlaşma ve sanayileşme gibi faaliyetlerin atmosfere sera gazı emisyonlarının artmasına neden olmasıdır.

Sera etkisiGezegenimizde yaşamı mümkün kılan bir doğa olayı olmasına rağmen insanların, insanların olumsuz davranışları sıcaklığın yükselmesine neden oluyor. Genel olarak sera etkisi Geçmişte en büyük müttefikimiz olsa da bugün hayatta kalmamızı zorlaştıran bir risk. Bu yüzden sera etkisinin nedenleri ve sonuçlarıanlamak, sera etkisinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi için çok önemli

Görünmez ultraviyole ve kızılötesi dalgaların yanı sıra güneş ışığı da Dünya’nın dış gaz tabakasına nüfuz eder. Dünya’nın okyanusları ve karası doğal olarak güneş radyasyonunun yaklaşık %70’ini emer ve geri kalanı uzaya geri yansır. Uzaya geri yansımayan radyasyon, atmosferdeki sera gazları tarafından tutulur ve böylece gezegenin sıcaklığı yükselir.

Kıyı kentlerinin sular altında kalması, verimli alanların çölleşmesi, buzulların erimesi ve yıkıcı kasırgaların yayılması, sera etkisinin sonuçlarıbunlar sadece bazıları.

Son 150 yılda atmosfere salınan sera gazı emisyonlarındaki artıştan insan faaliyetleri sorumlu olmuştur.

Sera etkisinin nedenleri bunlar:

 • Ulaşım: Dünya Bankası’na göre, bu sektör dünya çapındaki CO2 emisyonlarının %23’ünü üretiyor. (Dünyadaki yakıtın %64’ünü ve enerjinin %27’sini tüketir).
 • elektrik üretmekA: Aynı zamanda doğal gaz gibi karbon ve fosil yakıtlarla da ilişkilidir.
 • endüstriler: Mal ve hammadde üretmek için gereken enerji fosil yakıtlardan gelir ve bu süreçte sera gazları salınır.
 • Ticaret ve evlerC: Her ikisi de ısınma ve yemek pişirme gibi temel ihtiyaçlar için fosil yakıtları yakar. Bu, evlerin dünya çapındaki karbondioksit emisyonlarının %21’ini ürettiğini ve enerjinin %29’unu tükettiğini gösteriyor.
 • Tarım ve hayvancılık: Sentetik gübrelerle yapılan tarım, topraktaki nitrojen konsantrasyonuna katkıda bulunur ve nitröz oksit salınımına katkıda bulunur. Öte yandan, hayvancılık, sindirim süreci yoluyla metan üretir.
 • Arazi ve orman arazilerinin kullanımı: Bitkiler büyüdükçe atmosferden CO2 emerler ve karbonun bir kısmını biyokütle olarak depolarlar. Toprak ayrıca bu bitkilerden gelen karbonun bir kısmını emebilir. Bu aktivite biyolojik karbon tutma olarak bilinir. Bu nedenle, ormanlık alanlar ya yutak görevi görebilir ya da tam tersine bir sera gazı kaynağı görevi görebilir. 1990’dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ormanlar ve diğer araziler atmosferden saldıklarından daha fazla karbondioksit aldı. Ama bu durum her ülkede aynı değil, durumun tersine döndüğü ülkeler de var.

Sera etkisine neden olan gazlar nelerdir?

Sera gazları, atmosferde doğal olarak bulunan gazlardır. Güneş ışınlarının bir kısmını emerler ve sonra onları radyasyon şeklinde yeniden dağıtırlar. Atmosferdeki artan sera gazı seviyeleri, insan faaliyetleri nedeniyle küresel ısınmaya katkıda bulunur. Adından da anlaşılacağı gibi, bu gazlar sera etkisinin ana nedenidır-dir

Sera etkisinden sorumlu gazlar bunlar:

 • su buharı (H2O)
 • Karbon Dioksit (CO2)
 • Metan (CH4)
 • nitröz oksit (N2O)
 • Ozon (O3)

Atmosfer, her zamankinden daha yüksek bir sera gazı konsantrasyonuna sahiptir. Sera etkisinin nedenleri arasında; Doğal faktörler olmasına rağmen, büyük miktarda metan salan hayvancılık, fosil yakıtlarla çalışan ve ardından atmosferin kimyasal bileşimini etkileyen büyük miktarlarda sera gazı yayan araçlar kullanmak gibi insan faaliyetleri daha verimlidir. Gazın daha yüksek seviyeleri, sera etkisinin artmasına ve gezegenin ortalama sıcaklığının artmasına neden olur.

Sera etkisinin sonuçları

Dünyadaki ortalama sıcaklıktaki bir artış, gezegendeki yaşam koşullarını değiştiriyor Sera etkisinin sonuçlarıHadi düşünelim.

 1. Eriyen buz kütleleri

Buzulların geri çekilmesinin de sonuçları vardır:

 • azaltılmış albedo (yansıtma); Dünya yüzeyinin yansıttığı veya atmosfere geri döndürdüğü güneş radyasyonunun yüzdesi.
 • Küresel deniz seviyesinin yükselmesi ve büyük dalga dalgalanmaları: metan sütunları sadece birkaçıdır, ancak hepsi gezegen için dramatiktir.
 1. Adalar ve kıyı şehirlerinin su baskını tehlikesi

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, küresel ortalama deniz seviyesi 1901 ile 2010 arasında 19 santimetre yükseldi. 2100 yılına kadar deniz seviyesinin şu an olduğundan 15 ila 90 santimetre daha yüksek olacağı ve 92 milyon insanın hayatını tehdit edeceği tahmin ediliyor.

 1. Kasırgalar daha yıkıcı olacak

Sera etkisinin artması ekstrem iklim olaylarına neden olmamakla birlikte şiddetini artırmaktadır. Kasırgalar sıcaklığı en az 26.51 ºC olan sularda meydana gelir, dolayısıyla deniz sıcaklığı ile ilişkilidir. Bu yüzden sera etkisi sonuçları kasırgalar dahil.

 1. Tür göçü

Pek çok hayvan türü, sıcaklıklar arttıkça değişen temel iklim koşullarında hayatta kalabilmek için göç etmek zorunda kalacak. İnsanlar da taşınmak zorunda kalacak. Dünya Bankası’na göre, 2050 yılına kadar şiddetli kuraklık veya şiddetli seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı 140 milyona ulaşabilir.

 1. Küresel ısınmadan sonra verimli toprakların çölleşmesi

Toprak bozulma süreçleri üzerinde derin bir etkiye sahiptir ve gezegendeki bölgelerin çölleşmesine neden olur. Etkilenen bölgelerin tüm biyolojik potansiyelini yok eden, onları çorak ve çorak topraklara dönüştüren bir fenomen. 2018 yılında Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü münasebetiyle BM tarafından kabul edilen arazinin %30’u bozulmuş ve gerçek değerini kaybetmiştir.

 1. Tarım ve hayvancılık üzerindeki etkisi

Küresel ısınma, gezegenin çoğunda büyüme mevsiminin uzunluğunu çoktan değiştirdi. Benzer şekilde, sıcaklık ve mevsimlerdeki değişiklikler böceklerin, istilacı yabani otların ve ekinleri etkileyebilecek hastalıkların büyümesini etkiler. İklim değişikliği de besi hayvanlarını etkilemekte, üremeyi, metabolizmayı, onları olumsuz etkileyen hastalıkları vb.

Sera etkisinin insan sağlığı üzerindeki sonuçları

Sera etkisi ayrıca şu yollarla insan sağlığını doğrudan etkiler: Sera etkisinin insan sağlığı üzerindeki sonuçlarıBir bakalım.

 • gıda kıtlığı: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iklim değişikliğinin gıda bulunabilirliği konusunda ciddi şüpheler uyandırdığını söylüyor. Dünyada gıda ve tarımın durumuna ilişkin son iki yılda bir yayınladığı raporunda, tarımsal üretimdeki düşüşün gıdayı olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor. Kıtlık en ciddi şekilde Sahra altı Afrika ve Güney Asya’yı etkiler.
 • Hastalıkların ve salgınların yayılması: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), doğrudan kirliliğin neden olduğu sorunlara ek olarak, küresel ısınmanın sıtma, kolera veya dang humması gibi bulaşıcı hastalıkları gezegenin diğer birçok yerine yayacağını belirtmektedir. Öte yandan, aşırı ısı, kardiyovasküler hastalıkları ve solunum problemlerini şiddetlendirecek ve şiddetlendirecektir.

Sera etkisinin sonuçlarından nasıl kaçınılır?

CO2 ve CH4 gibi sera gazları olarak adlandırılan emisyonların azaltılması, sera etkisini azaltmak tek çözüm bu değil Sera etkisinin sonuçlarının önlenmesi Bu amaçla uluslararası kuruluşlar aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur.

 • Yenilenebilir enerji kullanılmalıdır.
 • Elektrikli otomobil veya bisiklet gibi diğer çevre dostu araçlar kullanılmalıdır. Mevcut koşullar bu geçişler için uygun değilse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
 • Hükümetlerin çevre bilincini artırması ve vatandaşların bunun için gerekli çabayı göstermesi gerekiyor.
 • Geri dönüşüme ve döngüsel ekonomiye önem verilmelidir.
 • Et tüketimini ve gıda atıklarını azaltın.
 • Organik yiyecekler yemelisiniz.

İklim değişikliğiyle ilgili eylem, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, iklim değişikliğine karşı direnci artırmayı veya bu hedefleri desteklemeyi ve finanse etmeyi amaçlayan herhangi bir politika, önlem veya programla eş anlamlıdır. Paris Anlaşması (2015), bu amaca yönelik ilk büyük uluslararası anlaşmaydı. İmzalanan COP21’de 174 ülke ve Avrupa Birliği, küresel ısınmayı 2°C’nin altında tutmak için çalışmayı kabul etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here