Sırp Savaşı, 1364 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Sırp İmparatorluğu, Macaristan Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Ban ve Eflak Prensliği arasındaki bir ittifak arasında yapıldı. Savaş, Edirne’nin Meriç Nehri kıyısındaki Sarayakpınar köyünde gerçekleşti. Birinci Meriç Muharebesi olarak da bilinen Serbandi Muharebesi’nde amaç, Osmanlı’yı Balkanlar’dan çıkarmaktı.

Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin Bizans İmparatorluğu’na düzenlediği akınlar, Bizans’ın Anadolu’daki konumunu zayıflattı. I. Murat Osmanlı tahtına geçince Bizans’ın kalan son topraklarını da ele geçirdi ve ardından Edirne’ye yürüdü. I. Murat’ın amacı Edirne’yi ele geçirmek ve Avrupa’dan gelen Bizans yardımının yolunu kapatmaktı. 1361’de Edirne’nin fethi ile Avrupa’ya giden stratejik yollar kesildi ve amaca ulaşıldı. Fetih hareketlerine devam eden Osmanlı Devleti, kısa sürede Lüleburgaz ve Çorla’yı ele geçirerek, Anadolu’dan getirdiği yerleşimcileri buralara yerleştirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yayılmacı politikasına kayıtsız kalamayan Papa V. Urban, Osmanlı’ya karşı ilk kez Macaristan Krallığı’nın Hıristiyan devletleri Eflak ve Bosna beyliklerine çağrıda bulundu. haçlı seferi düzenledi. 1364 yılında kurulan 60.000 kişilik bir haçlı ordusu Edirne’ye doğru hareket etti.

Trakya’da haçlı ordusuyla karşılaşacak olan Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı birliklerinin sayısı 12.000 kişiyi geçmedi. Dönemin Osmanlı padişahı I. Murat, Lala Şahin Paşa’ya haçlı ordusunu yavaşlatmasını emrettiğinde, haçlı ordusu Edirne’ye iki günlük yürüyüş mesafesinde Meriç nehri kıyısında kamp kurmuş, rahat rahat görebilecekleri bir kibirle. Edirne’yi ele geçirin. Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey’in emriyle bir grup akıncı birliği göndererek I. Murat’ın emrini yerine getirmek için takviye kuvvetler gelene kadar Meriç Nehri’ne gönderdi. olabildiğince.

Merih Nehri kıyısına yaklaşan Hacı İlbey, haçlı ordusunun bir kısmının uyuduğunu, bir kısmının ise sarhoş eğlencelerinden dolayı sarhoş olduğunu gördü. Karanlığı bekleyen Hacı İlbey, Lal Şahin Paşa’nın emrine karşı gelerek haçlı ordusunun konumundan yararlanarak gece saldırdı. Gece meydana gelen ve gafil avlanan bu taarruzu beklemeyen haçlı ordusu, Osmanlı ordusunun tamamının kendilerine yetiştiğini düşünerek geldikleri yoldan kaçmaya çalıştı. Haçlı ordusunun büyüklüğü nedeniyle geri çekilme paniğe dönüştü, haçlı ordusunun bir kısmı geniş ve derin Meriç’i geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı ve haçlı ordusunun geri kalan askerleri, komutasındaki süvariler tarafından öldürüldü. gecenin karanlığında Hacı İlbey’in emri. Böylece Sırpların Sindigi savaşı Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Sırp savaşının ardından

  • Sırpların savaşının sonucuEdirne ve Batı Trakya, Osmanlı İmparatorluğu için güvenli hale geldi.
  • Balkanlar’daki Macar hakimiyeti sona erdi.
  • Bulgarlar, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul ettiler ve Bulgar İmparatorluğu’nun gerilemesi ve Osmanlı Devleti’ne geçişi hızlandı. Ayrıca Bulgarlar Osmanlı Devleti’ne vergi ödemek zorundaydı.
  • Meriç Nehri Osmanlı egemenliğine girmiştir.
  • Haçlı ordusunu ilk kez mağlup eden Osmanlı ordusu Balkanlara geçişi kolaylaştırdı.
  • Sırp savaşı, Sırplar arasında intikam duygusunu körükleyen bir savaştı. Sırpların savaşının sonucuSırpların Çim Savaşı’nı başlatmasının ana nedenlerinden biri buydu.
  • Osmanlı Devleti, Edirne’yi yeniden egemenliği altına aldı ve Edirne’yi başkent ilan etti.

Sırpların savaşının önemi

Sırpların Sindigi savaşı Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Hacı İlbey’in planı sayesinde Osmanlı ordusu kendisinden beş kat büyük olan haçlı ordusunu neredeyse hiç kayıp vermeden yok etti.

Sırpların savaşının önemiBunun nedenlerinden biri de Edirne’nin başkent olması ve Balkan kapılarının Osmanlı Devleti’ne ardına kadar açılmış olmasıdır. Sırpların savaşı aynı zamanda Osmanlıların Haçlılara karşı kazandığı ilk zaferdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here