Tabsira, Tanzimat dönemi yazarlarından Akif Paşa’nın kaleme aldığı bir hatırattır. Ne tür bir sekme? Bu kitabın türüyle ilgilenenlerin sorduğu sorulardan biri de bu. Türk edebiyatının ilk hatıralarından biri olarak kabul edilir.

Tabsira’nın yazarı Akif Paşa, 1787-1846 yılları arasında yaşamış Osmanlı devlet adamı, şair ve yazardır. Asıl adı Mehmed Akif’tir. Babası Koca Mustafa Reşit Paşa da bir devlet adamıdır. Akif Paşa, 1803 yılında devlet hizmetine girdi ve çeşitli görevlerde bulundu. Akif Paşa edebiyat alanında “Tabsira” adlı eseriyle tanınır. Bu eser Türk edebiyatındaki ilk hatıralardan biridir. Akif Paşa şiir de yazmıştır. Şiirlerinde genellikle dini ve tasavvufi temalara değinmiştir. Akif Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecini etkiledi. Özellikle eğitim, hukuk ve idari konularda reformlar yaptı.

Akif Paşa, 1839 Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında da görev almıştır. Ancak bazı eleştirmenler, Akif Paşa’nın reformları yeterince zorlamadığına inanıyor. Akif Paşa, 1846’da İstanbul’da öldü.

Tabsira ne diyor?

Tabsira, Osmanlı edebiyatında bir hafıza türüdür. Genellikle siyasi olayların anlatıldığı bu eser, devlet adamlarının hayat hikâyelerini, tarihi olayları ve döneme ışık tutan bilgileri içermektedir.

Ne tür bir sekme? Anılar soruyu yanıtlasa da tarihsel bilgilere ışık tutarak birçok siyasi olayın kökenini ortaya koyuyor. Eserin detaylarına bakıldığında Akif Paşa’nın Hariciye Nezareti’nden ihraç edilmesine sebep olan Churchill ile yaşanan hadisenin orijinalinde yazıldığı anlaşılmaktadır. Eyüp, Osmanlı Padişahlarından II. Mahmud döneminin iç ve dış politikası başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa devletiyle karmaşık ilişkileri anlatır.

Ne tür bir sekme? Sorusunun cevabının hatırat türünde olduğunu öğrendik ama bu eserin tarihi bir belge olması onu tarih türüne yaklaştırıyor. Bir devlet adamının o günkü gururunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatan eşsiz bir eser bu. Eser sübjektif yaklaşımlar içerse de dönemin tarihçilerinin araştırmalarına ışık tutmaktadır. 1836’da yazılan bu eser, yeni bir edebiyat ve üslup türüne doğru atılan ilk adımdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here