İhlal, yükselen deniz seviyelerinin bir sonucu olarak kara alanlarının sular altında kalmasıdır. Bu süreç, çevresel değişikliklerin bir sonucu olarak deniz seviyelerinin yükselmesiyle gerçekleşir. Deniz seviyesi yükseldikçe kıyı şeridi genişler ve ovalar sular altında kalır. Bu işlem sonucunda deniz sedimanları, silt ve kil tabakaları gibi pek çok tortul kayaç oluşur. Tersine işleme regresyon denir. Gerileme, deniz seviyesinin düşmesi ve karasal bölgelerin ortaya çıkmasıdır.

Transgresyon, deniz seviyesinin yükselmesi veya deniz sedimanlarının karada birikmesi sonucunda kıyıların sular altında kalmasıdır. Buna yükselen deniz seviyeleri, iklim değişikliği, volkanik aktivite, kabuk hareketi, eriyen buzullar veya diğer sebepler neden olabilir. Bu olay genellikle levha tektoniği, küresel ısınma, eriyen buzullar ve volkanik aktivite gibi doğal olaylar tarafından tetiklenir. İnsan etkisi de deniz seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Yükselen deniz seviyeleri, kıyı canlılarının yaşamlarını da etkileyebilir.

ihlal nedir? Kavramın ayrıntılı bir açıklamasını öğrendik. Bu fenomenin bir örneği, deniz seviyelerinin düştüğü ve denizlerin ötesindeki alanları karaya bağladığı buzul çağlarıdır. Buzullar eridikçe deniz seviyeleri yükselir ve kıyı şeritleri sular altında kalır. Bu, karada tortu birikmesine yol açar. İklim değişikliği de bu fenomene neden olabilir. Sıcak bir iklim buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Benzer şekilde, deniz tabanı kabuğunun volkanik aktivite ile yırtılması da deniz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.

İhlal örnekleri nelerdir?

Bu jeolojik olay, deniz ortamında deniz seviyesinin yükselmesi veya karasal ortamda su birikmesi sonucu deniz veya göl tabanının eski sınırlarından taşması sonucu meydana gelir. İşte ihlal örnekleri:

  1. Kuzey Amerika’da Batı İç Denizi: Kretase döneminde Kuzey Amerika’nın iç kesimlerinde yer alan büyük bir deniz olan Batı İç Denizi, deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda ihlal edilmiştir.
  2. İngiltere’nin Kuzey Doğusundaki Dogger Bank: bu alan jeolojik zamanlarSon buzul çağında deniz seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkan transgresyon sonucu denize ulaşmıştır.
  3. Kuzey Almanya Havzası: Jura ve Kretase dönemlerinde, Kuzey Almanya Havzasında deniz transgresyonu meydana geldi.
  4. Orta Avustralya: Geçmişte, Gondwana kıtasının ayrılmasından sonra Orta Avustralya’da deniz ortaya çıktı.
  5. Saksonya, Almanya: Batı Saksonya’daki Elbe havzası, bu dönemde geçmişte deniz ihlaline ve birikmiş tortuya maruz kalmıştır.

Bunlar sadece birkaç örnek ve bu doğa olayı dünyanın birçok farklı yerinde görülebiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here