Tümevarım, parçalardan bir bütüne çıkarım yapmanın genel bir yöntemidir. Felsefe ve mantıkta sıklıkla kullanılan bu yöntem ile özel verilere dayalı olarak sonuç elde edilir. Bir fikri ispatlamak ya da bazı gerçekleri kanuna dönüştürmek için kullanılan bu yöntemde elde edilen veriler objektif olarak değerlendirilir ve sonucu doğrudan etkiler. Bu yöntemin tersi yönteme tümdengelim denir.

Özelden genele doğru hareket ettiği söylenebilecek bu yöntem felsefi bir yapıya da sahiptir. Bu yüzden tümevarım felsefesi nedir Bazı aramalar yapıldı. Bu görev, karşılık gelen yöntemin genel çalışmasından farklı değildir, çünkü kullanılan yöntem değişmez, sadece kullanıldığı alan değişir. tümevarım felsefesi ne demek Bir soruya cevap arayışı, bu yöntemin felsefe alanında yaygın olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yöntemin örnekleri mantık ve sosyoloji alanında bulunabilir. Bu nedenle, bu yöntemi genel hatlarıyla incelemek ve bu yöntemin ayrıntılarını öğrenmek, kullanacağımız alan ister mantık ister felsefe olsun, onu kolayca kullanmamızı sağlayacaktır.

Bu yöntemi kullanarak, herkes belirli verilerden genel sonuçlar çıkarabilir. Bu yöntemin gerçek olarak nitelendirilen kısmının çoğunlukla bilimsel tümevarım adı altında ele alındığını görüyoruz.

İndüksiyonun özellikleri nelerdir?

Tarihte birçok düşünür ve mantıkçı bu yöntemi kullanarak bazı fikirlerini ispatlamaya çalışmıştır. Ancak bazı filozoflar ve metafizikBu yöntemi kullanan çiftçilerin elde ettiği bilgilerin güvenilmez olduğu görüldü.

İndüksiyonun özelliklerini düşünün.

  • Bu yöntemde tüm olgular ve kavramlar tek bir fonksiyonla ele alınır. Örneğin, “insanlar uçamaz” veya “bitkiler uçamaz” spesifik verilerine dayanarak, insanların ve bitkilerin tek bir kalite üzerinden değerlendirildiğini görüyoruz.
  • Bu yöntemde yargılama tek taraflıdır.
  • Tümevarım yöntemiyle elde edilen bilgi gerçek olsa bile gerçek olma şartı aranmaz. Dolayısıyla elde edilen sonuçların bilimsel bir geçerliliği yoktur.
  • Tümevarım olarak bilinen tümevarım yöntemi en az iki öncül içerir. Tümevarımda kullanılan tüm belirli öncüller birbirini destekler.
  • Tümevarım tamamlanmamış ve tamamlanmış olarak ikiye ayrılır. Eksik tümevarım yöntemi, bir kavramın veya olgunun yalnızca bir bölümünü içerir. Tam tümevarım ise geneli kapsar ve daha tutarlıdır.

İndüksiyon örnekleri nelerdir?

Bu yöntem ağırlıklı olarak felsefe alanında kullanıldığı için, tümevarım felsefesi nedir Araştırarak numune almak istediğimizi belirttik. Bu yöntemin örneklerine felsefe alanında da sıklıkla rastlanır. Pamuk, ağaçlara tırmanan beyaz bir kedidir. Bu durumda örneğin beyaz kediler ağaçlara tırmanır, belirli verilere dayanarak genel bir sonuç çıkarılabilir. Bu durum tümevarıma örnek olarak gösterilebilir.

Bu yöntem sadece felsefede değil, bir düşünme yöntemi olarak da kullanılabilir. Bu nedenle sadece bilim adamları tarafından değil herkes tarafından kullanılabilir. Bu yöntemi kullanarak yeni varsayımlar yapılabilir. Bir günde 24 saat vardır. Bu durumda haftanın günleri de 24 saate eşittir. Bu durum da bu yönteme bir örnektir. Buna göre insanlar haftanın günleri hakkında genel bir fikir sahibi olabilir. Bilim adamlarına örnek olarak testler, deneyler ve teknik yöntemler verilebilir. Örneğin bakır, altın, demir gibi maddelerin ısıtıldığında genleştiğini görürlerse, metallerin ısıtıldığında genleştiğini genelleyebilirler.

Bu yöntem hakkında birçok kitap yazıldı. Daha ünlü olanlardan bazıları:

  • Aristo ve Bacon – Bayram Dalkilych ve Yakup Akyüz’e göre tümevarım yöntemi
  • Tümevarıma dayalı – Jules Lachaller

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here