Varşova Paktı, sekiz sosyalist ülke tarafından imzalanan bir “Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması” olarak oluşturuldu; askeri-politik birlik. Varşova Paktı14 Mayıs 1955’te Polonya’nın başkentinde (Varşova) imzalanmıştır. Varşova Paktı’nı imzalayan ülkeler; Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve SSCB. Antlaşma, sona erme tarihinden bir yıl önce onu feshetmeyen Devletler için otomatik olarak on yıllık bir uzatma ile yirmi yıllık bir süre için imzalandı ve Varşova Paktı1 Temmuz 1991’de dağıldı.

SSCB’yi rejimine tabi ülkelerle Varşova Paktı’nı oluşturmaya iten nihai sebep, Batı Almanya’nın 1954’te NATO’ya katılması ve yeniden silahlanmasıydı. Varşova Paktı; Macaristan, Çekoslovakya ve Afganistan’ın işgali gibi önemli olaylarda askeri unsur olarak belirleyici rol oynadı.

Varşova Paktı’nı oluşturma nedenleri

Varşova Paktı’nın NedeniBu, pakt içindeki gücü ve dayanışmayı pekiştiriyor gibi görünse de asıl sebep şudur; 1949’da, amacı sosyalist ülkelere ve sosyalizme karşı askeri operasyonları yoğunlaştırmak ve silahlanmayı hızlandırmak olan NATO kuruldu.

Varşova PaktıSSCB’nin ilk temelleri, 29 Kasım-2 Aralık 1954’te Moskova’da SSCB önderliğinde sekiz sosyalist ülkenin katılımıyla düzenlenen bir konferansta atıldı. Londra-Paris Antlaşması’na göre, Federal Almanya’nın NATO’ya girmesi ve NATO’ya bağlı Batı Avrupa Birliği’nin kurulması, paktın kurucularına göre barışsever devletlerin güvenliği tehdit altındaydı. Bunu bir tehdit olarak gören Pakt üyeleri, giderek artan savaş tehlikesine karşı koruyucu tedbirler almaya karar verdiler. Varşova Paktı’na Bu konuda anlaşmaya vardılar.

Varşova Paktı Maddeleri

Varşova Paktı’na katılan ülkelerMutabık kalınan hususlar şu şekildedir:

  • Varşova Paktı üyeleriOrtak çıkarları etkileyen tüm konularda birbirleriyle istişare içinde hareket edeceklerdir.
  • Avrupa’da olası bir silahlı saldırı durumunda, üyeler bireysel veya müştereken kendilerini savunacaklardır.
  • Birleşik Krallık ve Siyasi Danışma Komitesi birlikte hareket etmek ve kararlar almak üzere kurulacak.
  • üyeler, Varşova Paktı antlaşması Kendi amaçları için başka herhangi bir uluslararası bağlantı veya girişim kurmayacaklardır.
  • Varşova Paktı’na katılan ülkelerEkonomik ve kültürel ilişkilerin ötesine geçen bağlar kurarak, dostluk ruhu içinde hareket edeceklerdir.
  • Varşova PaktıSosyal ve politik sistemden bağımsız olarak katılmak isteyen diğer devletlere açıktır.
  • Varşova Paktı antlaşması20 yıl geçerlidir. Sözleşmenin bitimine 1 yıl kala sözleşmenin feshi talebinin bildirilmemesi halinde sözleşme süresi 10 yıl daha uzatılır.
  • Varşova Paktıen yüksek siyasi organ; Bu, Siyasi Danışma Komitesi’dir (PAC).
  • Gelecekte Doğu ile Batı arasında güvenliği sağlamak için başka bir pakt yürürlüğe girerse, Varşova Paktıkaldırılması düşünülebilir.

Varşova Paktı’nın Sonu

Paktın imzalanmasından hemen sonra, Temmuz 1955’te Moskova’da, Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve V.Varşova Paktı’nın feshi önerilen

Varşova Paktı’nın kuruluşuAkabinde SSCB ile üye devletler arasında ikili anlaşmalar imzalandı. SSCB; Polonya, Macaristan, Romanya ve Demokratik Almanya ile güç statüsü anlaşmaları imzaladı. Aynı anlaşmayı 1968’de Çekoslovakya ile imzaladı.

Varşova PaktıTürk çok uluslu silahlı kuvvetlerinin tek ortak eylemi Ağustos 1968’de Çekoslovakya’nın işgaliydi. Romanya ve Arnavutluk bu operasyona katılmadı.

Arnavutluk, 1962 ile 1968 yılları arasındaki çalışmalara katılmadı. Varşova Paktı1968’de Çekoslovakya, işgalinden sonra nihayet geri çekildi.

1956’da Pakt’ın askeri kanadına katılan Doğu Almanya, Batı Almanya ile tekrar birleşerek 1990’da Varşova Paktı’ndan ayrılarak NATO’ya katıldı.

1991’de SSCB’nin dağılmasıyla üye devletler sosyalist rejimden çok partili parlamenter sisteme geçtiler. Politik olarak Avrupa’nın iki bloklu yapısı ortadan kalkınca, Varşova Paktı1 Temmuz 1991’de dağıtıldı. Böylece Avrupa’nın savaştan sonra oluşan iki kutuplu askeri yapısı geçmişte kaldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here