Osmanlı Devleti bir durgunluk dönemi olarak görülen 11 Kasım 1606 tarihine kadar oldukça parlak bir dönem geçirdi. Durgunluk dönemi başlamadan önce birçok Avrupa devletine üstünlük kurmuştur. 11 Kasım 1606’dan 26 Ocak 1699’a kadar olan duraklama dönemi. Bu dönemde birçok savaşlar ve anlaşmalar oldu, ancak Osmanlı Devleti bunlardan galip çıkamadı. 1663 yılında gerçekleşen Uyvar Savaşı, Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin artık eski gücünde olmadığını ve onu zorlayabileceklerini anladıkları bir savaştır. Bu savaş 10 Ağustos 1664’te Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında gerçekleşti. Vasvara Antlaşması ile sona erdi.

17. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti ile Avusturya hanedanı olarak da bilinen Habsburg hanedanı arasında bir sorun çıktı. Uzun yıllar süren barışın ardından sınırda çatışmalar başladı. Habsburg adayı John Kemeny, Transilvanya tahtı için Osmanlı derebeyi I. Michael Apafi’yi yenmeye çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun desteğiyle Apafi tahta çıktı, ancak Avusturyalılar Kadıköy ve Sengev kalelerini ele geçirdi. Osmanlı Kanye Kalesi’nin karşısına Zerinvar Kalesi’ni de inşa ettiler. Bu sırada Osmanlı ordusu Venedik’e girmek üzere Dalmaçya’ya doğru yola çıkarken, Osmanlı padişahı IV. Mehmed öncelik değiştirerek orduya Avusturya’ya yürüme emri verdi. Ordunun başındaki Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Avusturya cephesine doğru hareket etti. Avusturyalılar daha sonra barış çağrısında bulundu. BelgradOsijek ve BudapeşteÜç görüşme yapıldı. Osmanlılar, 200.000 florin tazminat ve Avusturya ordusunun geri çekilmesini talep etti, ancak bu talep Avusturya tarafından reddedildi.

Talepler kabul edilmeyince ordunun başında bulunan Fazıl Ahmet Paşa, Uyvar üzerine hareket etme kararı aldı. Kuzey Macaristan için önemli ve büyük bir kale olan Ujvar Kalesi vardı. Kale çok iyi takviyelere sahipti ve Osmanlı Devleti daha önce birkaç kez denemesine rağmen kaleyi ele geçirmek mümkün olmadı. Ordu Uyvar’a ulaşmadan önce Uyvar komutanı Adam Forgach, Osmanlı kampına baskın düzenlemeye çalıştı ancak başarısız oldu. Ağustos ayında başlayan kuşatma, 13 Eylül’de kalenin alınmasıyla başarıyla sona erdi. Fazıl Ahmet Paşa, Nograd’ı (Kuzey Macaristan) ele geçirerek Uyvar ve çevresini kapsayan yerde Uyvar Beylerbeyliği’ni kurdu. Bundan sonra çatışmalar 1663 ve 1664 kışları boyunca devam etti. Bu çatışmalar 1664’te gerçekleşti. Vasvara Antlaşması ile sona erdi.

Vasvara Antlaşması’nın Maddeleri

Durgunluk döneminde karşılaştığı bu sorunu çözen Osmanlı Devleti, Avrupa’nın güvenliğini tam anlamıyla sağlamıştır. Vasvara Antlaşması Osmanlı ekonomisi rahat bir nefes aldı. Vasvara Antlaşması’nın Maddeleri Hadi düşünelim.

  • Savaşta Osmanlı Devleti’nin eline geçen Uyvar Kalesi kesinlikle yıkılmayacak ve Osmanlı Devleti’ne ait olacaktır. Kanye Kalesi’nin karşısına yapılan Zerinvar Kalesi yıkılacak ve bir daha yapılmayacaktır.
  • Her iki taraf da askerlerini Erdel bölgesinden çekecek ama Erdel Beyliği Osmanlı devletine bağlı kalacak.
  • Osmanlı devleti Erdel Beyliği’nin Avusturya’ya saldırmasını engelleyecektir.
  • Hiçbir devlet birbirinin topraklarında huzursuzluk çıkarmayacak.
  • Avusturya devleti, Osmanlı devletine savaş tazminatı ödeyecek.
  • Her iki taraf da anlaşmaya uyacak ve anlaşma en az 20 yıl boyunca onurlandırılacak.

Vasvara Antlaşması’nın Önemi

Vasvar Antlaşması ile Osmanlı Devleti ekonomik olarak rahatlamıştır. Çünkü başarılı cephelerinden aldığı tazminat ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Osmanlı devleti ve ordusu bir bütün olarak, hem savaş sonrasında imzalanan antlaşma kapsamında alınan tazminatla hem de Uyvar kalesinin alınması sonucunda elde edilen ganimetlerle zenginleşti.

Vasvara Antlaşması’nın Önemi Sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda hakimiyet açısından da öne çıkıyor. Vasvar Antlaşması sayesinde Osmanlı Devleti yeniden Orta Avrupa’nın hükümdarı oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here